Smart Kystfart Workshop Fredrikstad

Bilde: Prosjektmøte i Smart Kystfart

Det ble avholdt et arbeidsmøte 30. august på Øra med deltakelse fra prosjektgruppen i Smart Kystfart, Borg Havn og flere aktører i vår region

Arbeidsmøte er del av en serie møter med aktører i havner langs kysten for å drøfte tiltak for å øke andel gods på sjø. Primært er det kysttransport som de senere år har tapt andeler til en sterkt økende biltransport på lange avstander der båten bør ha et konkurransefortrinn.

Kort om prosjektet:
Smart kystfart er basert på tiltak som kan gi et bedre tilrettelagt og effektivt havne/terminaltilbud og derved gi konkurransedyktige sjøbaserte transportløsninger i forhold til rene veibaserte løsninger dør-dør. Prosjektet vil også gi et grunnlag for en mulig styring og tilrettelegging av kystflåten for å oppnå bedre samordning av transporttilbudet og derved bedre kapasitetsutnyttelse. Flåtestyringssystem kjent fra veitransportsiden kan her ha interesse.

På møtet var flere vareeiere, meglere og andre relevante aktører som kan samarbeide om å gi et bedre tilbud til de som kan velge sjøtransport hvis muligheten og rammebetingelsene er riktige. En av de mest spennende initiativ de senere år kommer fra Nor Lines som har opprettet et tilbud for samlasting i samarbeid med mange agenter og rederier, benevnt Daily.

Her kan du se presentasjoner som ble gitt under møtet.

Presentasjon Møteprogram Fredrikstad 30Aug2019

Fredrikstad 30082019

Daily Presentasjon Fredrikstad 30Aug2019

 

Andre aktuelle saker: