OM BORG HAVN

En smart havn med Bærekraftige løsninger.

Fra opprettelsen av et felles interkommunalt havneselskap for nærmere 30 år siden har Borg Havn utviklet seg fra å være et tradisjonelt havnevesen til å bli en profesjonell logistikk- og næringsaktør. Borg Havn er en allsidig flerbrukshavn noe som betyr at våre arealer benyttes av en rekke ulike virksomheter. Borg Havn forvalter arealer fra Utgårdskilen i sør til Sarpsborg i nord og dette gir oss muligheten til å utvikle både virksomheten, næringslivet og regionen som helhet. Vi er i dag en sentral aktør med både lokale, regionale og nasjonale funksjoner. Beredskap og redundans i transportsystemet blir stadig viktigere for samfunnet, og Borg Havn har egen avtale med Forsvaret om tilgang på havn og havnetjenester.

Trafikken over havnen vokser og nye bedrifter og arbeidsplasser etablerer seg på våre områder. For fremtiden betyr det at vi må fortsette å tilby attraktive, moderne og effektive løsninger til kunden, noe vi skal gjøre på en bærekraftig måte. I Borg Havn er vi opptatt av å ta vare på miljøet og for oss er det derfor viktig å være en havn som minst mulig påvirker omgivelsene med støy, støv og utslipp, samt være i forkant innen nye energiløsninger i havneområdet.