Farled

Innseilingen til Fredrikstad og Sarpsborg er delt i to, østre og vestre løp. Begge disse løper sammen i Fredrikstad.

Glomma

De større fartøyene benytter det østre løpet fra Vidgrunn (Glomma). Seilløpet til Fredrikstad har maks dypgående på 10.5 meter og Sarpsborg 7.30 m, og er merket med faste fyr og bøyer. Distanse fra Vidgrunn til Fredrikstad er 12 nautiske mil, og til Sarpsborg 19 nautiske mil.

Klaffebro

I det vestre løpet er det 3 klaffebroer ved Fredrikstad. Den ene har en fri seilingshøyde på 9m, den andre(gangbro) har fri seilinghøyde på 5,65m og den tredje – Værstebrua har en høyde på 5,5m som alle åpnes på oppkalling over VHF kanal 12 -16. For lystbåter er faste åpningstider i sommerperioden(9m bro). Fra Strømtangen og inn til Fredrikstad er 6 nautiske mil, og maks dypgående på 5.0 m. Løpet er markert med lysbøyer, bøyer og faste fyr.

Det er også mulig å seile med mindre fartøyer mellom Kråkerøy og Kjøkøya.

Innseilingen er da østover fra Strømtangen mot Terneskjær lykt, gjennom Kjøkøysund, og inn i østre løp.

 

Havnens forvaltningsområde

Det sjøterritorium som utgjør Borg havn sitt forvaltningsområde er sjøområdene i Hvaler, Fredrikstad og Sarpborg kommuner. Dette gjelder så lang et fartøy kan anløpe fra sjø.