Farled

Innseilingen til Fredrikstad og Sarpsborg er delt i to, østre og vestre løp. Begge disse løper sammen i Fredrikstad. Større fartøy benytter som regel det østre løpet fra Vidgrunn (Glomma). Seilløpet til Fredrikstad har maks dypgående på 10.5 meter og Sarpsborg 7.30 m – og er merket med faste fyr og bøyer. Distanse fra Vidgrunn til Fredrikstad er 12 nautiske mil, og til Sarpsborg 19 nautiske mil.

Det er også mulig å seile med mindre fartøyer mellom Kråkerøy og Kjøkøya. Innseilingen er da østover fra Strømtangen mot Terneskjær lykt, gjennom Kjøkøysund, og inn i østre løp.

INNSEGLINGSINFORMASJON VESTRE LØP OG GJENNOM FREDRIKSTAD

Innseiling i vestre løp fra Strømtangen og inn til Fredrikstad er 6 nautiske mil, og maks dypgående på 5.0 m. Løpet er markert med lysbøyer, bøyer og faste fyr.

I det vestre løpet er det 3 klaffebroer ved Fredrikstad.

Kråkerøy bru, seilingshøyde (airdraft): 9,5 meter.
Åpnes kun på anrop kl. 06, 09, 13, 18, 21 og 24. VHF 12/16 eller tlf. +47 23 23 79 20
Ta kontakt i god tid før passering.

Gangbrua Vesterelva, seilingshøyde (airdraft): 5,6 meter.
Åpnes kun på anrop kl. 06, 09, 13, 18, 21 og 24. VHF 12/16 eller tlf. +47 23 23 79 20
Ta kontakt i god tid før passering.

Værstebrua, seilingshøyde (airdraft)  5,5 meter.
Åpnes kun på anrop kl. 06, 09, 13, 18, 21 og 24. VHF 12/16 eller tlf. +47 23 23 79 20
Ta kontakt i god tid før passering.

Broåpninger kun ved henvendelse/anrop, ta kontakt i god tid før passering
Telefon: +47 23 23 79 20 eller VHF – kanal 12/16

Havnens forvaltningsområde

Det sjøterritorium som utgjør Borg havn sitt forvaltningsområde er sjøområdene i Hvaler, Fredrikstad og Sarpsborg kommuner. Dette gjelder så lang et fartøy kan anløpe fra sjø.