Tilgjengelighetserklæring

januar 1, 2023

 

Krav om tilgjengelighetserklæring

En tilgjengelighetserklæring er en selvdeklarasjon om i hvilken grad en virksomhets nettsted etterlever kravene til universell utforming av ikt.

Alle virksomheter i offentlig sektor plikter å ha på plass tilgjengelighetserklæringer på sine nettsteder innen 1. februar 2023.

Tilgjengelighetserklæring Borg Havn IKS