Om maritim virksomhet

Borg Havn IKS er et interkommunalt selskap som eies av Fredrikstad, Sarpsborg og Hvaler kommune. Den offentlige havnevirksomheten er konsentrert rundt to anlegg, Øra i Fredrikstad og Alvim i Sarpsborg.

Samlet er Borg Havn den største havnen i volum mellom Oslo og Uddevalla.

Vår havnevirksomhet er uvanlig bred med alt fra rene industriskipninger over private kaianlegg til kjemikalietransport.

Oversikt over våre kaier finner du her:
Fredrikstad
Sarpsborg
Hvaler

Containertrafikk utgjør ca. 45 prosent av vår totale trafikk og har de siste årene bare økt. Av den total godsmengde går ca. 90 prosent til det regionale næringsliv. All containertrafikk er lokalisert til Fredrikstad.

Havnene har gode utvidelsesmuligheter på land og vi kan derfor trygt ønske nye kunder velkommen.

Vi strekker oss langt for at du skal trives!