Avviksrapportering

Ønsker du å melde inn et avvik eller klage til Borg Havn IKS?

KONTAKTINFORMASJON:

havneoppsynet@borg-havn.no (e-post leses daglig)

Gjelder det akutte hendelser kan vakttelefon også benyttes: Mobil: 911 17 189