GJESTEHAVN, BOBIL OG PARKERING

Borg Havn IKS kan tilby gjestehavn for bobil og båt sentrumsnært i Fredrikstad. Vi forvalter også parkeringsområder for bedrifter eller andre næringsaktører ved enkelte av våre kaier. På Hvaler har vi derimot flere oppstillingsplasser for privatbiler som kan leies etter søknad. Det er for tiden ingen ledige plasser, men det er mulig å sende inn søknad om plass og eventuelt sette seg på venteliste, se oversikt og eget søknadsskjema nederst på siden.

GJESTEHAVN FOR BIL OG BÅT

Velkommen til Fredrikstad Gjestehavn – Værste

Værste gjestehavn for bil og båt ligger på Kråkerøy, noe vest for Fredrikstad sentrum.  Havna har cirka 40 gjesteplasser for båt, alle med strøm og vann og 10 oppstillingsplasser for bobiler. Her er det gangavstand til sentrum, matbutikker, apotek med mer. Du kommer deg rundt på elva med gratis byferge som har stoppesteder blant annet Gamlebyen, Gressvik og Isegran. Havneavgift betales gjennom EasyPark. Det er dessverre ingen mulighet for reservasjon og forhåndsbestilling.

Gjestehavna er ikke betjent utenom høysesong. Sanitæranlegget er selvbetjent i perioden frem til 1. oktober, deretter stengt frem til 1 april.
I perioden 1. oktober 2021 til 1. april 2022 funger gjestehavna også som opplagshavn for båt, se mer informasjon nedenfor. 

SMITTEVERNREGLER 
Vi ber alle våre gjester om å følge de grunnleggende retningslinjene for godt smittevern og bidra til å forhindre spredning av covid-19.
Det forutsettes at alle retter seg etter de til enhver gjeldende nasjonale og lokale retningslinjer.

PRISER

Båter:

EasyPark fritidsbåt: takstgruppe 3678

Dagavgift : Kr 50,- (tidsrommet kl. 08.00-20.00)

Døgnavgift m/strøm:

Bobiler:

EasyPark bobil: takstgruppe 3679

Døgnavgift m/strøm: Kr 250,- (pr. døgn)

FASILITETER

TILGJENGELIGHET

Gjestehavna er i utgangspunktet åpen hele året. Sommerverter betjener anlegget hver dag i sommersesongen mellom kl. 08.00-16.00. Sanitæranlegget er stengt i perioden 1 oktober til 1 april.

Unødig tomgangskjøring er ikke lov.

VINTEROPPLAG:

Borg Havn IKS tilbyr vinteropplag i perioden 1. oktober 2021 til 1. april 2022.
Søknad kan gjøres på eget søknadsskjema for kai- og bryggeleie 2021 (se link).
Under rullemenyen finner man Fredrikstad – Vinteropplag, vennligst registrer leieperiode i merknadsfeltet.

Havneleie:
Båtens lengde + 20% x kr 75,- pr/meter x mnd + mva.

Strøm:
Strøm beregnes i forhold til gjeldende gjennomsnittspris som inkluderer nettleie og avgifter. Borg Havn legger til et anleggsgebyr slik at pris utgjør for tiden kr 2.50,- pr kWt. Forbruk avregnes ved kontraktslutt og faktureres etterskuddsvis. Forbehold om prisendring.

Befaring av fartøy, eventuelt måleravlesning gjennomføres med eier av fartøy og Borg Havn IKS før inngåelse av avtale. Kopi av forsikringspapirer oversendes før befaring.
Ved betaling av faktura erkjennes følgende vilkår for kaiplass:

  1. Fartøy skal være godt vedlikeholdt, sjødyktig og god stand.
  2. Fartøy skal være kaskoforsikret.
  3. Fartøy skal ikke tildekkes med presenning.
  4. Vedlikeholdsarbeider som kan forårsake sjenerende støy eller annen miljømessig ulempe tillates ikke.
  5. Utstyr tilhørende fartøy tillates ikke hensatt og eller oppbevart på kaiområdet.
  6. Hvis fartøyet skal benyttes til midlertidig opphold skal spillvann, kloakk og renovasjon leveres til godkjent mottak.
  7. Enhver som befinner seg i fartøy, ferdes på eller i umiddelbar nærhet av gjestehavna plikter å overholde nattero mellom kl. 23.00 og kl. 06.00.
  8. Ved uregelmessigheter slik beskrevet ovenfor kan fartøy bli fjernet for eiers regning fra havnen.

Borg Havn IKS påtar seg intet ansvar for eventuell skader som kan oppstå på fartøyer i anlegget, det tas særlig forbehold med hensyn til is, som ved normal vinter kan forekomme i Fredrikstad Gjestehavn. Leietaker har ansvar for regelmessig tilsyn av egen båt. I forbindelse med eventuelt mislighold som kan medføre forlis/synking/forsøpling gjør Borg Havn IKS oppmerksom på at forurensning/forsøpling ikke er tillatt i henhold til lov. Leietaker vil i slike tilfeller bli gitt pålegg om å rydde opp eller betale for opprydding i henhold til hjemmel i Forurensningsloven.

KONTAKT:

Ved behov kan man ta kontakt på telefon eller e-post.
Havneoppsynet: havneoppsynet@borg-havn.no
Mobil: 949 86 741

INNSEGLINGSINFORMASJON GJENNOM FREDRIKSTAD

Kråkerøy bru, seilingshøyde (airdraft): 9,5 meter.
Åpnes kun på anrop kl. 06, 09, 13, 18, 21 og 24. VHF 12/16 eller tlf. +47 23 23 79 20
Ta kontakt i god tid før passering.

Gangbrua Vesterelva, seilingshøyde (airdraft): 5,6 meter.
Åpnes kun på anrop kl. 06, 09, 13, 18, 21 og 24. VHF 12/16 eller tlf. +47 23 23 79 20
Ta kontakt i god tid før passering.

Værstebrua, seilingshøyde (airdraft)  5,5 meter.
Åpnes kun på anrop kl. 06, 09, 13, 18, 21 og 24. VHF 12/16 eller tlf. +47 23 23 79 20
Ta kontakt i god tid før passering.

Broåpninger kun ved henvendelse/anrop, ta kontakt i god tid før passering
Telefon: +47 23 23 79 20 eller VHF – kanal 12/16

PARKERING

Fredrikstad

Fredrikstad Gjestehavn Værste

Phønix brygge og Tollboden kai

Hvaler:

Våre priser følger samme prisutvikling som Hvaler kommune.

Utgårdskilen – Garnberget

Bølingshavn – Allmennkai

Kontraktsvilkår:

Som kunde hos Borg Havn IKS er det viktig at man setter seg inn i vilkår for leie av parkeringsplass. Borg Havn IKS legger til grunn at betalt faktura er å betrakte som aksept på vilkår og inngåelse av en bindende leiekontrakt. Våre vilkår er gjeldende for samtlige parkeringsplasser i Fredrikstad, Sarpsborg og Hvaler. Borg Havn IKS benytter et eksternt revisjonsfirma til fakturering og følger allmenne prinsipper ved uteblivelse av betaling.

Lenke til kontraktsvilkår for leie av parkeringsplass 2021

Søknadsskjema parkering: