Velkommen til Fredrikstad gjestehavn, Værste

Gjestehavna ligger på Værste området på Kråkerøy i Fredrikstad og har 39 gjesteplasser for båt, alle med strøm og vann. I tillegg finnes det 10 oppstillingsplasser for bobiler. Her er det gangavstand til sentrum, kort gangavstand til matbutikk, apotek med mer. Du kommer deg rundt på elva med gratis byferge som har stoppesteder blant annet Gamlebyen, Gressvik og Isegran.

Havneavgift betales gjennom EasyApp eller på automat. Betalingsautomater er plassert godt synlig i Gjestehavna. Det er dessverre ikke mulighet for reservasjon og forhåndsbestilling.

NB! Vær oppmerksom på at sanitæranlegget er stengt frem til 18 januar 2021.
Dette på grunn av kapasitetsbegrensninger i renhold og smittevern (covid-19). 

PRISER

Båter fra uke 13 t.o.m. uke 40

Dagavgift kr 50 kl. 08-20

Døgnavgift m/strøm
Kr 250 båter med lengde inntil 12 m (40 ft)

Kr 350 båter med lengde mellom 12 m og 15 m (40-49 ft)

Kr 600 båter med lengde mellom 15 m og 24 m (50-79 ft)

Vinteropplag for båter i Gjestehavna fra uke 41 til og med uke 12

Borg Havn IKS tilbyr opplagsplass i vinterperioden for båter over 30 fot.

PRISER:

Havneleie:
Båtens lengde + 20% x kr 75,- pr/meter x mnd + mva.

Strøm:

Strøm = kr 1.5,- pr kWt, forskuddsbetaling av antatt forbruk på faktura – avregnes ved kontraktslutt.

Behov for kaiplass rettes til havneoppsynet@borg-havn.no inkludert følgende opplysninger

Fartøyets lengde, bredde, dypgående:

Eier:
Navn/Regnr:

Adresse:

E-postadresse:

Telefon:

Befaring av fartøy, eventuelt måleravlesning gjennomføres med eier av fartøy og Borg Havn IKS før inngåelse av avtale.
Kopi av forsikringspapirer medbringes under befaring. Ved betaling av faktura erkjennes følgende vilkår for kaiplass:

  1. Fartøy skal ikke benyttes som bolig.
  2. Fartøy skal være godt vedlikeholdt, sjødyktig og god stand.
  3. Fartøy skal være kaskoforsikret.
  4. Fartøy skal ikke tildekkes med presenning
  5. Vedlikeholdsarbeider som kan forårsake sjenerende støy eller annen miljømessig ulempe tillates ikke.
  6. Utstyr tilhørende fartøy tillates ikke hensatt og eller oppbevart på kaiområdet.
  7. Ved uregelmessigheter slik beskrevet ovenfor kan fartøy bli fjernet for eiers regning fra havnen.

Borg Havn IKS påtar seg intet ansvar for eventuell skader som kan oppstå på fartøyer i anlegget, det tas særlig forbehold med hensyn til is, som ved normal vinter kan forekomme i Fredrikstad Gjestehavn.

Leietaker har ansvar for regelmessig tilsyn av egen båt. I forbindelse med eventuelt mislighold som kan medføre forlis/synking/forsøpling gjør Borg Havn IKS oppmerksom på at forurensning/forsøpling ikke er tillatt i henhold til lov.
Leietaker vil i slike tilfeller bli gitt pålegg om å rydde opp eller betale for opprydding i henhold til hjemmel i Forurensningsloven.

Bobiler

Kr 250 pr. døgn inkludert strøm og vann

FASILITETER

 

SMITTEVERNREGLER (covid-19)
Vi ber alle våre gjester om å følge de grunnleggende retningslinjene for godt smittevern og bidra til å forhindre spredning av covid-19:

 

TILGJENGELIGHET

Gjestehavna er åpen hele året.

Gjestehavna har vært ubemannet så lang i sesongen grunnet koronasitasjonen, men fra 1. juli vil havneverter være tilstede daglig fra kl. 08:00-15:30. Dette gjelder hele juli (tom. uke 31). Utover dette sørger vi for tilsyn og drift av anlegget.

Det pågår anleggsarbeider i umiddelbar nærhet til gjestehavna. Dette medfører noe støy og begrenser framkommeligheten i området. Anleggsarbeidene stopper i uke 28, 29 og 30.

Innkjøringen til gjestehavna via rundkjøring og Dokka er stengt. Bruk innkjøring via Fredrikstad stadion, forbi REMA 1000 og følg veien under Værstebrua. Se link til kart Omkjøring Gjestehavna.

KONTAKT:

Ved behov kan man ta kontakt på telefon eller e-post.

Havneoppsynet: havneoppsynet@borg-havn.no

Mobil: 949 86 741

INNSEGLINGSINFORMASJON GJENNOM FREDRIKSTAD

Kråkerøy bru
Airdraft (seilingshøyde): 9,5 meter

Værstebrua
Værstebrua, airdraft (seilingshøyde): 5,5 meter.
Åpnes kun på anrop kl. 06:00 – 09:00 – 13:00 – 18:00 – 21:00 og 24:00.
VHF 12/16 eller tlf. +47 23 23 79 20
Ta kontakt i god tid før passering.

Gangbroen Vesterelven
Airdraft (seilingshøyde): 5,6 meter
Åpnes kl. 06.00 – 09.00 – 13.00 – 18.00 – 21.00 og 24.00

Broåpninger kun ved henvendelse/anrop, ta kontakt i god tid før passering
Telefon: +47 23 23 79 20 eller VHF – kanal 12/16