Åpenhetsloven

juni 30, 2023

Formålet med åpenhetsloven er å fremme virksomheters respekt for menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i forbindelse med produksjon av varer og levering av tjenester. I tillegg skal den sikre allmennheten tilgang på informasjon om hvordan virksomheter håndterer negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendig arbeidsforhold.

Åpenhetsloven – slik jobber vi:

Borg Havn har forankret at vi skal etterleve loven og de forpliktelsene som følger av loven i bedriftens styre, ledelse og organisasjon. I vårt arbeid jobber vi for å forhindre alle former for brudd på menneskerettighetene og sikre anstendige arbeidsforhold gjennom hele verdikjeden. Det forventes at våre leverandører skal ha høy etisk standard, og vi tolerer ingen former for korrupsjon, bestikkelser, underslag, konkurransesamarbeid, diskriminering eller trakassering. Vi forventer at våre leverandører respekterer menneskerettigheter på tilsvarende måter som Borg Havn, gjennom hele verdikjeden deres når de utfører arbeid for oss.

Åpenhetsloven pålegger virksomheter som Borg Havn en informasjonsplikt og en plikt til blant annet å gjennomføre aktsomhetsvurderinger som skal redegjøres for i en rapport som skal publiseres minst en gang i året. Borg Havn jobber med å kartlegge vår leverandørkjede og våre samarbeidspartnere, og foretar vurderinger av menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i samsvar med OECDs prinsipper. Aktsomhetsvurderingene er en løpende prosess. Gjennom prosessen forsøker vi å identifisere, unngå/forebygge, redusere og redegjøre for negative effekter på menneskerettighetene og anstendige arbeidsforhold som skjer i vår leverandørkjede eller hos våre samarbeidspartnere.

Henvendelser åpenhetsloven

Dersom du har nærmere spørsmål eller henvendelser knyttet til åpenhetsloven kan du kontakte oss på e-post: firmapost@borg-havn.no

Aktuelle dokumenter: 

Våre retningslinjer for arbeid med åpenhetsloven

Etiske retningslinjer

Aktsomhetsvurdering: Borg Havn IKS sine svar etter OECD retningslinjer

Redegjørelse for Borg Havns arbeid med åpenhetsloven (juni 2023)