Forsvarsbygg på havnebesøk

juli 2, 2024

Forsvarbygg Lager 12 2

Bilde: Delegasjonen fra Forsvarsbygg med Lars-Otto Eliassen, tidligere prosjektleder for bygget i bakgrunn, som nummer tre fra venstre.

 

Forsvarsbygg la forrige uke sin sommerbefaring til Borg Havn og lager 12 på Øra. Et lagerbygg i massivtre på nesten 11 000 kvadratmeter.

Bygget ble oppført av Borg Havn i 2016/2017 som et innovasjonsbygg, med Nor Lines som langsiktig leietaker. Bygget ble mye omtalt og nominert som én av tre bygg til Årets trebyggeri 2017.

Lars-Otto Eliassen, som tidligere var prosjektleder for hovedentreprenøren Ove Skår AS som satt opp lagerbygget, hadde tatt med seg nåværende kolleger fra Forsvarsbygg på havnebefaring. Eliassen jobber nå som bygningsingeniør i Forsvarsbygg og er hovedprosjektleder for en større prosjektportefølje der.

I tillegg til å se på innovasjonsbygget i massivtre fikk de også høre om hvordan Borg Havn jobber med egen energiproduksjon. Videre var delegasjonen fra Forsvarsbygg interesserte i vår erfaring med bruk av dukhaller, og flytting og ombruk av disse internt på havna.

– Det er viktig for oss å dele erfaringer med andre samt å vise fram innovasjon- og bærekraftarbeidet vårt, sier Pål E. Johnsen teknisk sjef i Borg Havn som bisto med befaringen, og som også hadde byggherreansvar under oppføring av massivtrelageret.

Andre aktuelle saker: