BORG HAVN IKS

Borg Havn i Hvaler, Fredrikstad og Sarpsborg tilbyr deg enkel tilgang til alle fasiliteter. Vi har stor kapasitet og effektiv logistikk, det gir en enkel godshåndtering og korte liggetider for båtene.

Vi er en definert stamnetthavn i det nasjonale stamnettet for sjø, land og luft.
En stamnetthavn er knutepunktet mellom hovedledsystem på sjøen nasjonalt og mot utlandet, og riksveier og jernbane der dette er utbygd.

Gjennom de siste 25 årene har Borg Havn utviklet seg fra å være et tradisjonelt havnevesen til å bli en profesjonell logistikk- og næringsaktør. Borg Havn er en allsidig flerbrukshavn noe som betyr at våre arealer benyttes av en rekke ulike virksomheter. Borg Havn forvalter arealer fra Utgårdskilen i sør til Sarpsborg i nord og dette gir oss muligheten til å utvikle både virksomheten, næringslivet og regionen som helhet. Vi er i dag en sentral aktør med både lokale, regionale og nasjonale funksjoner.

Trafikken over havnen vokser og nye bedrifter og arbeidsplasser etablerer seg på våre områder. For fremtiden betyr det at vi må fortsette å tilby attraktive, moderne og effektive løsninger til kunden, noe vi skal gjøre på en bærekraftig måte. I Borg Havn er vi opptatt av å ta vare på miljøet og for oss er det derfor viktig å være en havn som minst mulig påvirker omgivelsene med støy, støv og utslipp, samt være i forkant innen nye energiløsninger i havneområdet.