Båtplasser

Borg Havn administrerer utleie av en rekke båtplasser. Hovedtyngden av aktiviteten ligger på Hvaler, men vi har også båtplasser i Fredrikstad og en i Sarpsborg. Oversikt over hvor vi har brygge/kaianlegg ligger nedenfor.

 

Gjestehavner

 

Båtplasser, langtidsleie

Hvaler

 

Fredrikstad

 

Sarpsborg

Alvim
Byens Brygge, Pæddekummen
Høisand Brygge

 

 

Vi gjør oppmerksom på at det ved flere anlegg er lange ventelister.

Det ligger noen planer om utvidelser og nye anlegg på tegnebordet, men det foreligger ingen konkrete utbyggingsprosjekt i skrivende stund. Vi ber dere imidlertid følge oss her på nettsidene og/eller Facebook, for løpende orientering.

 

Lenke til standardbetingelser for leie av båtplasser her (under utarbeidelse).