BORG HAVNEOMRÅDE

Borg Havn IKS administrerer og forvalter en rekke kaier og bryggeanlegg innen offentlig virksomhet, maritim næring og fritidsbruk. De fleste av våre anlegg ligger på Hvaler, men vi har også ulike kaier og brygger i Fredrikstad og Sarpsborg. Se oversikt nedenfor.

Fredrikstad

Fredrikstad kommune og Borg Havn IKS har delt forvaltningsansvar for offentlige kaier og brygger i sentrum. Borg Havn IKS forvalter gjestehavna på Værste, Phønix brygge og Tollboden kai. Hovedkaia ved fergeleiet Gamlebyen er i utgangspunktet til fri bruk for på- og avstigning, men kan også benyttes til lengre landligge mot avgift etter egen avtale.  Orlogsfartøy og skoleskip har imidlertid prioritet. Våre kaier er skiltet med nødvendig kontaktinformasjon og hva som er gjeldende praksis.

Borg Havn IKS tilbyr følgende:

Gjesteplasser:

Værste ligger i Vesterelva og har kapasitet til 36 fritidsbåter og 10 bobiler, se egen informasjonsside.

Kaier til utleie for maritim næring:

Våre priser i sentrum er for tiden kr. 75,- pr/lm/pr/mnd + eventuelt strøm.

Kaier til utleie for fartøy med vernestatus:

Priser og tildeling av båtplass på Isegran og Strandpromenaden gjøres etter egne kriterier og faglig vurdering av Borg Havn IKS.

Kaier til allmenn bruk for av- og påstigning:

Allmennkaier kan også benyttes til lengre landligge mot avgift etter egen avtale.
Borg Havn IKS benytter EasyPark som betalingsløsning. Våre priser er 200,- pr døgn / kr 10,- pr time.
Våre kaier er skiltet med nødvendig kontaktinformasjon og hva som er gjeldende praksis.

Søknad og kontrakt:

Vi gjør oppmerksom på at det ved flere kaier/brygger er ventelister.

Lenke til søknadsskjema for leie av båtplasser 2021

Lenke til kontraktsvilkår for leie av båtplasser 2021

Hvaler

Hvaler består av  833 øyer, holmer og skjær med et flateinnhold større enn 20 kvm. De største øyene regnet fra vest er Vesterøy, Spjærøy, Asmaløy og Kirkøy. De mindre øyene; Lauer, Herføl, Søndre-Sandøy og Nordre-Sandøy benevnes som de østre øyer og er knyttet sammen via rutegående fergetrafikk. Kommunens sjøområde omfatter offentlig virksomhet, redningstjeneste, losvesen, maritim næring, gjestehavner, fritidsbåtanlegg og marinaer. Borg Havn IKS forvalter og administrerer en rekke av disse både innen maritim næring, offentlig virksomhet og fritidsbruk.

Borg Havn IKS tilbyr følgende:

Gjesteplasser:

Borg Havn IKS benytter EasyPark som betalingsløsning. Våre priser er 200,- pr døgn / kr 10,- pr time.

Kaier til utleie for maritim næring:

Borg Havn IKS har i 2021 en ordinær meterpris pålydende kr. 2.934,- pr/lm/pr/år. Prisen justeres årlig etter konsumprisindeks. Næringsutøvere innen maritim virksomhet tilstås 40% rabatt, slik at årets meterpris utgjør kr. 1.760,- pr/lm/pr/år + mva. Eventuelt strøm/vann kommer i tillegg gjennom egen avtale. Avvik ved enkelte kaier kan forekomme.

Kaier/brygger til utleie for fritidsbåter:

Våre priser for fritidsbåter er kr. 2.934,- pr/lm/pr/år. Det faktureres ikke mva for fritidsbåter.

Kaier til allmenn bruk for av- og påstigning:

Allmennkaier kan også benyttes til lengre landligge mot avgift etter egen avtale.
Borg Havn IKS benytter EasyPark som betalingsløsning. Våre priser er 200,- pr døgn / kr 10,- pr time.
Våre kaier er skiltet med nødvendig kontaktinformasjon og hva som er gjeldende praksis.

Søknad og kontrakt:

Vi gjør oppmerksom på at det ved flere kaier/brygger er ventelister.

Lenke til søknadsskjema for leie av båtplasser 2021

Lenke til kontraktsvilkår for leie av båtplasser 2021

Sarpsborg

Sarpsborg kommunen har totalt 80 km kystlinje mot Oslofjorden. Kommunens sjøområde er fordelt på Glomma, Tosekilen, Grimsøykilen og Skjebergkilen. Borg Havn IKS forvalter og administrerer arealer som benyttes innen maritim næring, offentlig virksomhet og fritidsbruk. Alvim Havneanlegg er en flerbrukshavn som benyttes av ulike næringsaktører. Tilgang til havneareal på Alvim rettes som forespørsel til Borg Havn IKS, se vår hovedside.

Borg Havn IKS tilbyr følgende:

Kaier til allmenn bruk for av- og påstigning:

Allmennkaier kan også benyttes til lengre landligge mot avgift etter egen avtale.
Borg Havn IKS benytter EasyPark som betalingsløsning. Våre priser er 200,- pr døgn / kr 10,- pr time
Våre kaier er skiltet med nødvendig kontaktinformasjon og hva som er gjeldende praksis.

 

Med vennelig hilsen
Borg Havn IKS