Borg Havn og Smart Innovation Norway fortsetter samarbeidet

desember 1, 2020

Anja Wingstedt

Etter tre vellykkede år som samarbeidspartnere i Smart Borg Havn-programmet, er det klart at Smart Innovation Norway og Borg Havn viderefører partnerskapet i tre nye år. 

– Vi har vært godt fornøyd med samarbeidet vi har hatt med Smart Innovation Norway gjennom tre år. I samarbeidet opplever at vi er en del av et større nettverk, hvor vi får tilført ny kunnskap og kompetanse, sier Charlotte Iversen, miljøsjef i Borg Havn.

Borg Havns visjon er å være den mest allsidige og fremtidsrettede havna ved Oslofjorden, et effektivt, bærekraftig logistikksenter og en viktig samarbeidspartner i utvikling av regionen, næringslivet og det maritime miljø.

Gjennom programmet Smart Borg Havn, bistår Smart Innovation Norway havna i arbeidet med å nå sin visjon. Smart Borg Havn skal initiere og iverksette bærekraftige prosjekter, der både økonomi, miljø og sosialt fokus er viktig.

– Det har også vært positivt for vår organisasjon å ha en programkoordinator i 40 prosent stilling som bistår og følger opp Smart Borg Havn-prosjektene.  Nettverket og ikke minst programkoordinatoren har vært en ekstra ressurs for organisasjonen å spille på i arbeidet med å finne gode framtidsrettede løsninger for utvikling av havna, påpeker Iversen.

16 fremtidsrettede prosjekter

Programkoordinatoren for Smart Borg Havn er Anja Wingstedt, seniorrådgiver for Smarte Byer & Samfunn hos Smart Innovation Norway. Hun forteller at samarbeidet har ledet til iverksetting av 16 prosjekter de siste årene, og de fleste pågår fortsatt.

– Vi enten bistår eller leder prosjektene sammen med Borg Havn. Formålet med samtlige prosjekter er å utvikle og ta i bruk fremtidsrettet teknologi innen energi og miljø. Gjennom samarbeidet har Borg Havn utarbeidet handlingsprosesser som målrettet innsats mot enkelte tema og prosjekt for Smart Borg Havn. I dette ligger både miljøvennlig havnevirksomhet, energi og andre miljøspørsmål, bemerker Wingstedt.

En ekstra ressurs for organisasjonen å spille på i arbeidet med å finne gode framtidsrettede løsninger for utvikling av havna.

– Charlotte Iversen, miljøsjef i Borg Havn IKS

Blant de mest omtalte prosjektene, er Energipakke Borg Havn, konseptutredningen «Grønn vindkraft i symbiose med industrien» og EU-prosjektet E-LAND.

– Det jobbes også med en helhetlig energiløsning for havna. Elementer i dette arbeidet er utvikling av solenergi på det nye Borregaard-lageret (Lager 14), etablering av landstrømanlegg og utvikling av et internt høyspentnett på Øra-terminalen, forteller miljøsjef Iversen.

Verdifull læring

Videreføringen av samarbeidet innebærer at partene kan fortsette prosjektene og i tillegg utvikle nye ideer. Wingstedt røper at hun har flere arbeidsoppgaver å ta tak i fremover. Blant annet skal hun jobbe med evalueringsrapporter fra hvert enkelt prosjekt, overordnet strategi for Borg Havn, overskuddsstrøm og datahåndtering.

– Å ha en dedikert prosjektkoordinator som samarbeider tett med egen organisasjonen sikrer også behovet for koordinering. Gjennom det siste halvannet året har vi jobbet mye med forankring og eierskap av de ulike Smart Borg-prosjektene i egen organisasjon. Det er viktig at vi kan ta læring fra prosjektene, og at vi får en god integrasjon mot driften vår i etterkant, sier Iversen.

For Smart Innovation Norway betyr videreføring av samarbeidsavtalen med Borg Havn mer enn bare fortsettelse av påbegynte prosjekter og initiering av nye.

– Vi får muligheten til å vise, sammen med Smart Borg Havn, at det å jobbe med bærekraftig samfunns- og næringsutvikling er like relevant for havner som for byer, kommuner og andre samfunn. Vi takker Borg Havn for tilliten og gleder oss til fortsettelsen av reisen mot et mer bærekraftig samfunn, kommenterer Thor Moen, leder for Smarte Byer & Samfunn hos Smart Innovation Norway.

 

Prosjekter i Smart Borg Havn-porteføljen:

 1. Programledelse, innovasjonsprosess, strategi og nettverk, møter
 2. Lager 14, smart styring energibruk
 3. Smart belysning med smart styring – “Lysmaster, Øra”
 4. Autonome lasteskip
 5. Vindkraft Borg Havn
 6. E-LAND Horizon2020
 7. Energipakke Borg Havn – Batteriretur
 8. Smart styring energibruk i bygg
 9. CCS – Carbon Capture & Storage
 10. Autogate
 11. Landstrøm
 12. Utslippsfri kjøretøyspark/transport
 13. Industriell symbiose
 14. Strategisk handlingsplan
 15. Digitale vannmålere
 16. Regenerering av energi fra kraner

Andre aktuelle saker: