Lager 14 Borregaard

En bærekraftig utvikling betinger kunnskapsdeling. Og det oppnår vi ved å ha åpenhet i hva vi gjør, invitere til samarbeid og dele resultat. Også de erfaringer vi skulle vært foruten.

Borg Havn mottar mange besøkende, og legger stor vekt på å kunne fortelle om strategier og planer og det vi lærer av våre prosjekt på godt og vondt. Det kan være både udelte suksesser og der vi snubler litt på veien. Da er det viktig å dele kunnskap for å lære av hverandre.

Grenland Havn har mange likhetstrekk med Borg havn, både hva angår forvaltningsområde, kundesegment og driftsorganisasjon. Det å ligge i et industrikluster gir mange av de samme muligheter og utfordringer som vi bør lære av hverandre. Og kanskje gå lengre helt til konkrete samarbeidsprosjekt. Det drøftet ledergruppene i de to havnene på et lunsj-til-lunsj møte i Borg Havn denne uka. Samtidig fikk vi lov å besøke noen av våre kunder i havna for å se og lære om disse bedriftene. Havnene er enige om å samarbeide mer framover.

Vi har også hatt gleden av å ha Vestfjorden Avløpsselskap (VEAS) på besøk, der både FREVAR og Kronos Titan fikk tid til å dele sine visjoner og utfordringer. Det er vel ingen overraskelse at administrerende direktør Jan Klauseth i Kronos la vekt på viktighet av et nasjonalt deponi for farlig avfall, noe som truer driften på Øra fra 2024 når kapasiteten på Langøya er sprengt.

Også Viken fylkeskommune har besøkt oss på nyåret, og slike besøk setter vi også stor pris på da dette er en offentlig instans som har stor betydning på flere områder som vi er engasjert innenfor. Ikke minst samferdsel.

 

Andre aktuelle saker: