IMG 1286

LEDIGE STILLINGER

Er du vår nye ADMINISTRASJONSSEKRETÆR ?

Borg Havn IKS er en fremtidsrettet og dynamisk havn med fokus på logistikk og næringsutvikling. Havna har en tydelig vekststrategi og har høy aktivitet og stor etterspørsel. En av våre administrativt ansatte går snart av med pensjon og stillingen hennes skal erstattes. Innenfor et bredt spekter av oppgaver ser vi etter deg som er uredd i forhold til nye arbeidsoppgaver og som på en effektiv og selvstendig måte utvikler stillingen og avlaster kontoret.

Arbeids- og ansvarsoppgaver: 

Kvalifikasjoner:

Personlige egenskaper: 

Vi tilbyr: 
Et aktivt og positivt arbeidsmiljø hvor det fokuseres på å ivareta den enkelte medarbeiders innsats til en samlet ressurs, for å nå bedriftens mål. Stillingen kan gi faglige utfordringer og muligheter for egenutvikling. Stillingen blir en stabsfunksjon. Konkurransedyktig  betingelser.

Vi svarer gjerne på spørsmål. Ta kontakt med Torp Consulting Øst v/ Annette T. Mohr
mobil: 911 95 822

Søknadsfrist: 16. desember 2020
Søk på stillingen

___________________________________________________________________________________

Er du vår nye LOGISTIKK KOORDINATOR ?

Borg Havn IKS er en fremtidsrettet og innovativ havn med komplekse logistikkutfordringer. Havna utvikler seg dynamisk for å mestre kravene som ligger i  fremtidens logistikkoperasjoner.
Vi har en tydelig vekststrategi, høy aktivitet og stor etterspørsel. Organisasjonen skal styrkes innen terminal og operativ drift. Til denne stillingen ser vi etter en person med interesse for logistikk og terminaldrift. Du evner å håndtere komplekse oppgaver, kommunisere løsninger og du har en utpreget grad av serviceinnstilling. Du har erfaring og er derfor i stand til å identifisere ulike problemer og bidra til gode løsninger og beslutninger. Ditt ønske om å lykkes gjør at du holder hodet kaldt og evner å prioritere når det er hektisk.

Arbeids- og ansvarsoppgaver: 

Kvalifikasjoner:

Vi tilbyr: 
Et aktivt og positivt arbeidsmiljø hvor det fokuseres på å ivareta den enkelte medarbeiders innsats til en samlet ressurs, for å nå bedriftens mål. Stillingen gir faglige utfordringer og muligheter for egenutvikling. Stillingen inngår i terminalteamet og rapporterer til Terminalsjef. Konkurransedyktige betingelser.

Vi svarer gjerne på spørsmål. Ta kontakt med Torp Consulting Øst v/ Annette T. Mohr mobil:
911 95 822 eller Borg Havn IKS v/ Kenneth Mathisen mobil: 489 58 798.

Søknadsfrist: 16. desember 2020
Søk på stillingen

 

Andre aktuelle saker: