Anker 2

I gårsdagens representantskapsmøte ble det valgt nytt styre i Borg Havn IKS. Nytt havnestyret består av seks medlemmer. Styret er valgt for to år og ny styreleder er Trond Delbekk. – Vi ser med spenning og forventninger fram til et godt samarbeid i tiden framover, sier havnedirektør Tore Lundestad.

Havnestyrets sammensetning er nå slik:

Som varamedlemmer til havnestyret er valgt:

 

Representantskapet i Borg Havn IKS besluttet for et år siden at det skulle etableres en uavhengig valgkomite med egen instruks for å få en prosess rundt valg av nytt styre som er mer i tråd med IKS lovgivningen. Styrevalget er gjort med fokus på profesjonskunnskap. Valgkomiteens leder har vært Anne Sigrid Hamran, tidligere havnedirektør i Oslo Havn KF, og med seg på laget har hun hatt Sigvart Erling Hovland og Jens Olav Simensen.

Andre aktuelle saker: