Utstyr til øvelsen Cold Response 2022 ruller inn over Borg Havn

mars 11, 2022

Natomateriell 1 10.03.2022

Gjennom mars og april skal mer enn 35.000 soldater fra 28 land møtes til NATO-øvelsen Cold Response 2022 (CR22). Borg Havn er sentral i å ta imot både soldater og materiell som skal brukes i denne vinterøvelsen. Det betyr ekstra stor aktivitet i havna og på Øra-terminalen i Fredrikstad.

Torsdag denne uka ankom deler av NATOs hurtige reaksjonsstyrke Øra. Rundt 300 kjøretøy og 40 containere ble kjørt i land fra det franske lasteskipet MN Calao. Det militære utstyret skal fraktes videre til militære leire på Østlandet for å delta i den store vinterøvelsen Cold Response.

– Borg havn er en helt sentral del av mottaksapparatet og når utstyr og soldater skal skipes ut igjen, sier Kenneth Mathisen, terminalsjef i Borg Havn. Det er stor aktivitet i havna nå og alt handler om god logistikk når vi skal håndtere dette samtidig som vi også avvikler ordinær trafikk, sier han.

Store nasjonale øvelser som Cold Response, hvor allierte og partnernasjoner inviteres, er svært​ viktig for å trene og teste Norges forsvarskonsept, totalforsvar og landets totale forsvarsevne​. Mottaket over Borg Havn er viktig for å trene på og vise at Norge har evne til effektivt mottak av allierte forsterkninger. Norges beredskap baserer seg på både sivile og militære kapasiteter, som bidrar på Borg Havn. Disse kapasitetene er avgjørende for at Norge skal kunne håndtere kriser og krig, sier seniorrådgiver Hans Meisingset i Forsvaret.

Andre aktuelle saker: