Truckstopp på Øra åpnet

juli 12, 2018

Truckstopp På Øra Åpnet 1

Borg Havn som byggherre har i dag 12. juli overtatt fra Entreprenøren Leif Grimsrud AS den nye Truckstoppen med Circel K, Harbornveien 1. Målet med prosjektet er å gi sjåfører et godt tilbud til å stå sikkert parkert for natten, med et minimum av servicetilbud. Vi skal med dette redusere farlig parkering i næringsområdene i kommunen, og unngå tilgrising av områder rundt om i kommunen og innenfor industriområdet. Allerede på åpningsdagen ble det registrert 15 – 20 lastebiler som har overnattet på plassen samtidig ser vi at tiltaket har gitt betydelig reduksjon av biler som står nattparkert i Øraveien.

Circel K, Fredrikstad Kommune og Borg Havn IKS har gjennomført en utbyggingsavtale der alle har stilt opp med samme mengde ressurser for å realisere Truckstoppen. Oppstillingsplassen har en kapasitet på 17 lastebiler, og bensinstasjonen har døgnåpen drift og Wifi tilbud.

Alle bedrifter i vår region oppfordres til å bidra som frillige sponsorer av Truckstoppen. Det har kostet tid og relativt mye penger for initiativtagerne å få dette på plass. Ønske om bidrag kan gjøres ved å kontaktet Borg Havn IKS v/Tore Lundestad.

Vi takker alle involverte parter for innsatsen, slik at det har blitt mulig å realisere Truckstoppen.

Bildekarusell: På samlebilde ser vi fra venstre Ole Kristian Buer, Jan Gunnar Grimstad, Rune Julsen, Ole Kristian Stenberg, Leni Cathrine Fjeld, Frode Valen, Tore Lundestad og Pål Erling Johnsen

Andre aktuelle saker: