Travel innspurt mot Tall Ship Races 2023

juni 16, 2023

Under Broa

Det rustes opp før årets store skutefest i Fredrikstad. Det er kun en måned igjen til byen skal skinne og vise seg fra sin beste side.

Bilde: Yrende liv i Vesterelva i Fredrikstad under Tall Ship Races i 2019

Borg Havn tar vårt samfunnsansvar på alvor. Vi gjennomfører vedlikehold og oppgradering av utstyr og sentrumsnære bygg og anlegg, som er under havnas forvaltningsområde. Dette i tillegg til at vi bidrar inn i Tall Ship Races Fredrikstad maritim gruppe. Gruppa sikrer at skutene får en trygg inn- og utseiling til og fra Fredrikstad, samt en passende kaiplass i sentrum av byen. Det legges også til rette for at seilskutene får alle tjenestene de har behov for under oppholdet, som tilgang på strøm, vann m.m.

– Skuteplasseringen er under kontroll og vi gleder oss til å ta imot et 40-talls seilskuter fra inn- og utland, sier maritim leder Henning Lilleng. Som stolt medarrangør håper vi mange vil finne veien til Fredrikstad sentrum i perioden 15.-18. juli og bidra til folkefesten

Noen av arbeidet som er eller blir utført i forkant at arrangementet:

Vi berømmer havnas dyktige ansatte for det gode arbeidet som legges ned i en hektisk innspurt.

Borg Havn er stolt medarrangør av TSR og håper mange finner veien til Fredrikstad sentrum i perioden 15.-18. juli. Skuteplasseringen er under kontroll, og vi gleder oss til å ta imot et 40-talls seilskuter fra inn- og utland – og til en stor folkefest i Fredrikstad.

Program og mer info om arrangementet: https://cms.fredrikstad.kommune.no/tallshipsraces

Bilde: Kranførerne Jørgen Kristoffersen og John-Gunnar Tamlag rengjør landgang.

 

Bilde: Arbeidene med ny spuntvegg mot elva inspiseres av teknisk sjef Pål E. Johnsen. 

Andre aktuelle saker: