To nyansatte i havna

juli 30, 2021

Therese Og Jeanette

Det har snart gått tre måneder siden Jeanette Sælen Nicolaisen (34) og Therese Myklebust (48) begynte i faste stillinger i Borg Havn IKS. Mens Therese erstattet en som gikk av med pensjon, har Jeanette gått inn i en nyopprettetstilling som logistikk koordinator.

Jeanette kjenner godt til havna fra tidligere da hun gjennom de siste 6,5 årene har jobbet hos terminaloperatøren Andersen & Mørck med logistikk, salg og HMS.

– Det er spennende å se havna fra den andre siden, som «landlord», sier den nye logistikk koordinatoren. Arbeidsoppgavene er varierte med terminallogistikk, oppfølging av skipstrafikk og kundeoppfølging. Jeanette Sælen Nicolaisen er opprinnelig fra Ørje, men har bosatt seg på Hvaler med mann og tre barn.

Therese Myklebust er ansatt som administrasjonssekretær i havna. Hun har lang og bred erfaring fra ulike sekretærfunksjoner. Siste arbeidsgiver var rådgivingsselskapet Cowi hvor hun har arbeidet i over 10 år i ulike roller, sist som markedssekretær i divisjon vann og miljø.

Therese er bosatt sentrumsnært i Fredrikstad med samboer, og stortrives med sykkelavstand til jobb. Hun opplever Borg Havn som en spennende arbeidsplass med fokus på utvikling og miljø.

Både Therese og Jeanette trekker fram at de har fått et godt inntrykk av kollegaene og at arbeidsmiljøet er godt og preget av inkluderende, hyggelige og dyktige folk.

Andre aktuelle saker: