Stor løfteoperasjon på Øraterminalen – kan påvirke skipstrafikk og annen terminalaktivitet

mars 25, 2022

Default

En større og plasskrevende losseoperasjon skal gjennomføres syd på containerkaia på Øra i perioden 26.-28. mars. Dette kan påvirke skipstrafikken og annen aktivitet på terminalen.

Det gjennomføres nå et arbeid med å tilrettelegge for en kabeltrommel for kabelprodusenten Nexans på Øraterminalen. I den forbindelse vil det denne helgen ankomme et fartøy med utstyr, og en flytende havnekran som skal brukes i losseoperasjon.

Fartøyet MV Arctic Rock er forventet til Øra den 26. mars. Skipet skal ligge ved containerkaia syd. Fra dette fartøyet skal det losse en stor kabeltrommel på hele 360 tonn, samt et kabeltårn med vekt på 28 tonn. Både trommel og tårn skal monteres på et betongfundament etablert syd for containerkaia, mot Borregaardlageret.

Løfteoperasjonen planlegges utført mandag 28. mars. Til selve løfteoperasjonen benyttes Taklift, en 400 tonns flytende kran, som tilhører selskapet Trosvikgubben AS med base i Skien.

 

Konsekvenser for skipstrafikken

Containerkaia syd vil være utilgjengelig for annen skipstrafikk i hele tidsperioden løfteoperasjonen pågår. Operasjonen er plasskrevende og vil belegge en stor del av farleden fra kaikant og cirka 80 meter ut i Glomma. Borg Havn vil avklare nærmere med sjøtrafikktjenesten (VTS) om det blir nødvendig å stenge farleden for annen skipstrafikk av sikkerhetshensyn når operasjonen pågår.

Dersom det blir nødvendig å stenge farleden for annen trafikk, og eventuelt hvilken tidsperiode, vil i så fall kommunisere nærmere.

 

Andre aktuelle saker: