Skal man bli god må det øves

november 18, 2021

IMG 4898

Som en del av vårt beredskapsarbeid har Fredrikstad brann- og redningskorps vært på besøk på havna og blitt utfordret på evakuering i høyden.

Våre kranførere har nylig gjennomført oppfrisking på evakuering, men skulle man selv bli hengene – eller ha behov for annen assistanse, er det godt å vite at vi har meget kompetente livreddere som trår til uansett vær og vind.

–  Borg Havn har utarbeidet beredskapsplaner, og vi må øve på dem for å finne ut om de fungerer etter hensikten, sier maritim leder Henning Lilleng, som også har ansvar for sikkerheten og beredskapen på havna. Å trene de ansatte og eventuelt andre involverte i planene. Slik får vi muligheten til å rette på det som ikke virker godt nok, forteller han videre. Øvelse gjør mester!

Forrige fredag trente våre kranførere og to lærlinger på evakuering av kran sammen vår servicepartner Kran og Industri Service (KIS). Lærlingene Kenny Stenbeck og Dag Andre Refshal syns det var spennende å teste seletøy og utstyr for evakuering av kran. Og selv for erfarne kranførere som er vant å jobbe i høyden, kiler det nok litt i magen på de fleste når de henger i stroppen.

Bak gode beredskapsøvelser ligger det systematisk planlegging.
– Vi må bli enige om hvilket scenario vi skal trene på, basert på risiko og erfaringer. Så kan vi se hvordan vi kan øve på best mulig måte, sier Henning Lilleng.

Krav i internkontrollforskriften

Internkontrollforskriftens § 5 setter krav til virksomheter å kartlegge farer og problemer. Og på denne bakgrunn vurdere risiko, samt utarbeide tilhørende planer og tiltak for å redusere risikoforholdene. Dette innebærer at virksomheten skal ha foretatt en risikovurdering, iverksatt nødvendige forebyggende tiltak, og ha rutiner, kompetanse og tilgang til personell som kan koordinere og følge opp når noe skjer.

Enkelt sagt handler dette om å være forberedt dersom det verste skulle skje, og om å sikre virksomheten og god personalomsorg, avslutter Lilleng.

Andre aktuelle saker: