IMG 5472

Sett av 13. februar for å høre om et nytt dør-dør tilbud fra Borg Havn til Europa. Aktuelle næringslivsaktører deler sine erfaringer med sjøveien som logistikkvalg, og hvorfor mer gods sjøveien bidrar til bærekraftige transportløsninger.

Fra 1. mars 2024 vil Borg Havn få ny Shortsea linje som vil trafikkere Øra terminalen i Fredrikstad hver tirsdag. Et tilbud som vil gjøre det enklere å benytte sjøveien som transportåre istedenfor biltransport mellom Europa og Norge. Det vil også knytte Europalast mot kysttrafikken via sjøveien.

Borg Havn inviterer deg til å utforske mulighetene og gi din bedrift innsikt i kortreist, effektiv og bærekraftig logistikk tirsdag 13. februar i Hamburgerskuret på Phønixbrygga fra klokka 12. Vi ser frem til å ønske deg velkommen til en dag fylt med innovasjon, samarbeid og erfaringsutveksling.

Næringslivsaktøren Borregaard kommer blant annet for å fortelle om muligheter, fordeler og barrierer ved å flytte transport fra vei til sjø. Samskip og Viasea deler sine erfaringer, og hva som skal til for at regionalt næringsliv skal få kortreist og bærekraftig logistikk.

Det vil bli mulig å stille spørsmål om sjøtransport direkte til aktørene og det settes av god tid i programmet til prat og nettverksbygging.

Vi håper så mange som mulig benytter denne dagen til å få innsikt i hvordan samarbeidet med havna kan være en game-changer for din virksomhet på transportløsninger.

Mer informasjon om programmet og påmelding her.

«Dette er en god anledning for næringslivet å engasjere seg, knytte bånd med sentrale aktører og bidra til utviklingen av framtidens transportløsninger.»
– Kenneth Mathisen, terminalsjef i Borg Havn.

Om Borg Havn

Fredrikstad sin historie handler om nærheten til havet og verden. Det var grunnen til at byen Sarpsborg flyttet hit til Glommas utløp i 1567. Havna vært et interkommunalt selskap fra 1993, og er nå havneselskapet til kommunene Fredrikstad, Sarpsborg og Hvaler.

Vår jobb er å være en aktiv tilrettelegger for næring med tilknytning til havn, transport og utvikling.

Ta kontakt med Kenneth Mathisen, terminalsjef i Borg Havn, for nærere informasjon om arrangementet den 13. februar og hvilke muligheter som finnes hos oss.

KONTAKT:

Kenneth Mathisen (terminalsjef), e-post: kenmat@borg-havn.no, mobil: 489 58 798

 

 

 

 

Andre aktuelle saker: