Ombygging av kaianlegg på Makø, Herføl og Nedgården på Hvaler

november 15, 2023

145 Nedgråden, Søndre Sandøy

Bilde: Hvalerferga anløper fergekaia på Nedgården (Foto: Ottar Nøkleby)

Borg Havn er ansvarlig for ombygging av kaianlegg på de østre Hvalerøyene. De berørte fergeleiene er Makø, Herføl og Nedgården. Fergeleiene skal tilpasses til ny elektrisk ferge som skal inn i trafikk i Hvalersambandet på nyåret 2024.

Anleggsarbeidene starter opp i uke 46 og er planlagt ferdigstilt innen 1. mars neste år. Arbeidene vil legge begrensninger på biltransporten til Makø og Herføl. Det blir ikke mulig å transportere bil fra og til Makø fra 16. november til ca. 5. januar og Herføl fra 27. november til ca. 30. januar. Nødetater og syketransport vil fortsatt kunne anløpe Makø og Herføl. Nedgården og Skjærhalden blir ikke berørt. Persontrafikken vil gå som normalt til øyene.

Det er også viktig å merke seg at avfallscontainerne på Herføl, bortsett fra ved fergekaia, blir stengt i byggeperioden. De aktuelle containerne blir stengt etter siste tømming 22. november.

Først når fergeleiet på Nedgården er ferdig opprustet, vil den nye fergen MS Torine settes i drift. Fra årsskiftet og fram til fergeleiene er klare, vil den gamle fergen MS Gravningen trafikkere Hvalersambandet.

Husk at du alltid får oppdatert informasjon om den nye fergen og arbeid på kaiene på Hvaler kommune sin hjemmeside.

Eventuelle spørsmål om anleggsarbeidene kan rettes til Borg Havn.

KONTAKT:
Pål Erling Johnsen (teknisk sjef), mobil 911 17 181, e-post: paljohn@borg-havn.no

Bilde: Fergekaia på Herføl (Foto: Ottar Nøkleby)

 

 

Andre aktuelle saker: