Nytt anlegg for brent kalk på Alvim lagt på is

januar 27, 2023

Globen1

Borg Havn IKS har over en periode arbeidet med et mulig anlegg for brent kalk på Alvim, i Sarpsborg. Rammebetingelsene for etablering av et slik anlegg er nå endret og søknaden for tiltaket er derfor trukket tilbake.

Det var i november 2021 at det ble det søkt om rammetillatelse og dispensasjon for anlegget ved det kjente landemerket Globen. Globen ble i sin tid bygd for lagring av svovelkis, et råstoff for industrien på Borregaard. Anlegget har de siste årene hatt flere ulike leietakere.

Tiltaket som ble omsøkt var et nytt anlegg bestående av mølle, pakkeri og siloer for bearbeiding av brent kalk. Det var selskapet Franzefoss Minerals som etter planen skulle bygge og drive anlegget.

Borg Havn er en aktiv tilrettelegger for næringsliv og aktører med behov for sjøtransport. Franzefoss hadde ønske om en overgang til mer miljøvennlig sjøtransport for kalk fra kalkbrudd i nord til markedene i sør, til fordel for transport over lengre avstander på vei.

– Det geopolitiske landskapet har endret seg den siste tiden. Dette påvirker også rammebetingelsene for Franzefoss og etablering av et foredlingsanlegg for brent kalk i regionen, forteller Lundestad.

 

På nåværende tidspunkt, med dagens rammebetingelser og usikkerhet, er det derfor ikke aktuelt med en slik etablering. Borg Havn IKS har derfor besluttet å trekke søknaden. Det er for øvrig mange forespørsel om nyetablering på havnenære arealer som også kan være relevante på Alvim, sier havnedirektøren avslutningsvis.

Andre aktuelle saker: