Nye regler om fartsgrenser på sjøen

april 27, 2021

Hekkbølge

Fra 15. mai er det nye regler om fartsgrenser for alle som ferdes på sjøen. Alle båtførere må være forsiktige og tilpasse farten etter forholdene. I tillegg kan man ikke ha høyere fart enn fem knop innenfor 50 meter fra steder hvor folk bader eller − fra bademerkebøyer. Disse reglene gjelder i tillegg til lokale fartsgrenser. Kommunene kan fastsette fartsgrenser for fritidsfartøy.

Denne artikkelen er gjengitt fra Kystverket, publisert første gang 21.04.2021

− Det er et generelt krav i den nye forskriften om at fører av alle typer fartøy skal være aktsomme og avpasse farten etter forholdene. I tillegg er det regler ved badeplasser. Fartøy skal ikke ha høyere fart enn fem knop 50 meter fra steder hvor folk bader eller fra bademerkebøyer. Det er også forbudt å ankre opp eller ferdes med motor- og seildrevne fartøy på offentlige badeplasser, skriver Samferdselsdepartementet.

De lokale fartsgrensene som er satt fortsetter å gjelde frem til 1. januar 2022. Det betyr at både førere av fritidsfartøy og av næringsfartøy må forholde seg til lokale forskrifter ut året.

− Det er viktig å presisere at det er båtføreren selv som har ansvar for å ha kunnskap om hva som er fartsgrensen til sjøs der de ferdes. Kommunene skal sette opp skilt som viser fartsgrensene, men det sier seg selv at det ikke er like praktisk gjennomførbart med skilting til sjøs som på land, sier kystdirektør Einar Vik Arset.

Kommunene kan gi fartsgrenser for fritidsfartøy i eget sjøområde, mens eventuelle fartsgrenser for næringsfartøy kan gis av Kystverket. Alle kommuner som denne forskriften er aktuell for blir orientert om endringen av Kystverket.

− Båtsesongen er så smått i gang, og vi er mange som gleder oss til en sesong som kan berike oss med båtlivets gleder. Den nye forskriften er ett av mange virkemidler som er med på å gi gode rammer for sikkerhet både for dem som er i båten og andre som bruker sjøen og strandsonen. Vi har alle et felles ansvar, og vår oppfordring er at vi alle gir vårt bidrag til at det blir gode dager med flotte opplevelser både for oss selv, dem som er med i båten og alle andre som ferdes på og ved sjøen. Derfor er aktsomhet – altså at vi tar hensyn og er forsiktige – særdeles viktig, understreker kystdirektør Arset.

Andre aktuelle saker: