Ny fergeoperatør i Hvalersambandet fra 2024

juli 4, 2022

Ferge Norled Hvalersambandet

Østfold Kollektivtrafikk (ØKT) har inngått driftsavtale for Hvalersambandet med Norled AS fra 1. januar 2024.

Borg Havn er eier/forvalter av all kaiinfrastruktur i sambandet og har vært delaktig i prosessen sammen med ØKT og Hvaler kommune. Borg Havn vil ha nær dialog med Norled videre fram til driftsavtalen trer i kraft. Det hovedfartøyet som Norled skal sette inn er et annet type fartøy enn det Hollungen opererer i dag, og det kan for enkelte anløpssteder bety noe tilpassing for å fungere optimalt med høy sikkerhet i all type vær.

Borg Havn jobber med reguleringsplanen for Sanne brygge på Nordre Sandøy, og det vil startes planlegging av et kaianlegg innenfor moloanlegget på Lauer. Det er videre i pågåede prosess med sentrumsplanen for Skjærhalden som kan påvirke løsninger for fergekai anlegget her. I alle disse prosessene er det naturlig at Norled er aktiv med i påvirkning av løsninger.

Hollungen skal fortsatt operere fergesambandet ut neste år. Borg Havn har hatt et utmerket samarbeid med Peter Parmer og hans mannskap fra tidspunktet hvor vi overtok havneforvaltningen i Hvaler, et samarbeid som vil fortsette til overgangen til ny operatør. I tråd med driftsavtalen skal mannskap fortsatt få jobb i Nordled fra 2024, en formell virksomhetsoverdragelse i tråd med kravet fra ØKT.

Se pressemelding fra Østfold Kollektivtrafikk
Pressemelding Om Kontraktsinngåelse.

Andre aktuelle saker: