Ny elektrisk havnekran levert til Borg Havn

september 22, 2023

Kran 14 2

Fredag ettermiddag kom ny mobilhavnekran sjøveien til godsterminalen på Øra. Krana ble fraktet til Fredrikstad fra Rostock i Tyskland på lasteskipet MV Trina.

Den helelektriske krana er levert fra Liebherr og skal benyttes til lossing og lasting av stykkgods, tørrbulk, container og prosjekt last. Krana er designet og bygget på leverandørens fabrikk i Tyskland. Dette er en fremtidsrettet maskin som er designet for havner og terminaler med elektrisk infrastruktur. På sikt vil den nye krana erstatte dagens ship to shore (STS) kran som ble kjøpt brukt fra Oslo Havn i 2008.

Det er rederiet SAL som har fraktoppdraget med og transporterer krana til Fredrikstad. Krana ble lastet om bord i  lasteskipet Trina ved fabrikken til Liebherr i Rostock tirsdag denne uka. Fartøyet ankom Øraterminalen fredag 22. september ved 12:30-tiden. Den nye krana ble løftet i land i løpet av lørdagen. Kranen ble løftet ferdig montert inn på kaia, kun motvekter og el-skap ble losset separat. Lasteskipet har ytterligere to kraner om bord og disse skal videre til leveranse i Egypt.


Bildetekst: MV Trina la tirsdag ut fra kai i Rostock i Tyskland med kurs for Fredrikstad.
(Foto: Liebherr)


Bildetekst: Det 160 meter lange lastefartøyet snus i Glomma og manøvreres trygt inn til Øraterminalen. (Foto: Borg Havn)

Det er den første av denne typen kran (LPS 420 E) levert i Norden, men produsenten Liebherr har tidligere levert flere slike kraner til Russland og Ukraina. Krana går på skinner som en STS kran. Selve krana veier 525 tonn og løftekapasiteten er på 124 tonn. Kranarmen strekker seg ut hele 48 meter og kan løfte 34,5 tonn på maksimalt utlegg.

– Å foreta en fornyelse og modernisering av kranparken vår er helt avgjørende og et ledd i å nå målet om å bli en nullutslippsterminal, sier Pål Erling Johnsen som er teknisk sjef i Borg Havn. Johnsen har hatt prosjektetansvar fra start til ferdig levert kran etablerte på skinner på Øraterminalen. Krana blir koblet opp til vårt høyspenningsgrid og vil kunne drives på egenprodusert energi fra våre solcelleanlegg, forteller han.

Ny kranleverandør 

Liebherr er en ny leverandør på store havnekraner hos Borg Havn. Kontrakten med Liebherr ble inngått i mars 2022 og kontraktssummen var på 5,3 milloner euro.

– Frem til nå har vi brukt mobile kraner fra Gotwald, forteller terminalsjef Kenneth Mathisen. Det er knyttet stor spenning og forventinger til hvordan den nye krana virker inn på helse, miljø og sikkerhet aspekter og ikke minst effektivitet. Den nye krana har ingen løftesylindere i løftearmen som en tradisjonell mobil kran har, den er kun wirestyrt. Vi har valgt en helelektrisk skinnegående kran som også er støysvak for å gjøre krana så stillegående og skånsom for omgivelsene som mulig, legger terminalsjefen til.

– Å foreta en fornyelse og modernisering av kranparken vår er helt avgjørende og et ledd i å nå målet om å bli en nullutslippsterminal, sier Pål Erling Johnsen, teknisk sjef i Borg Havn.

Bildetekst: En fornøyd prosjektleder tar i mot den nye Liebherr krana som ble satt i bestilling for cirka 18 måneders siden. (Foto: Borg Havn)


KONTAKTINFORMASJON:

Pål E. Johnsen (teknisk sjef), mobil 911 17 181, e-post: paljohn@borg-havn.no

Kenneth Mathisen (terminalsjef), mobil 489 58 798, e-post: kenmat@borg-havn.no

 

Andre aktuelle saker: