Nye brygger og plattinger på Isegran

mai 28, 2021

Dugnadgutta1

Dugnadsgjengen som har bygget brygge og nye plattinger ved sjøbodene på Isegran la i forrige uke siste hånd på verket.

Bryggearbeidene som har pågått denne våren har vært et samarbeid mellom Borg Havn og aktører på Isegran. Havna har stått for materialer og prosjektledelse ved Knut Sørensen. Dugnadsgjengen har bestått av eierne av sjøbodene og andre frivillige krefter på Isegran. Sørensen forteller at arbeidet har gått greit, og at han har jobbet sammen med en utrolig hyggelig og arbeidsvillig gjeng.

Et godt eksempel på offentlig og privat samarbeid i praksis.
– Knut Sørensen, prosjektleder Borg Havn

– Bjelkelaget foran sjøbodene ble ferdigstilt ved påsketider, og fremdriften for arbeidet har vært i henhold til plan, forteller prosjektleder Knut Sørensen, og legger til at dette er et godt eksempel på offentlig og privat samarbeid i praksis.

Borg Havn takker for et flott samarbeid og god innsats fra dugnadsgjengen og andre involverte. Det blir offisiell åpning og markering i juni.

Representanter fra dugnadsgjengen. Fra venstre: Per Andersen, Bjørn Reite, Olav Bjørshol og Per Olsen.

Andre aktuelle saker: