Kontrakt underskrives

Siste «hullet» på Øra terminalen i Borg Havn skal tettes. Det er siste rest av det gamle Jahn-bassenget hvor ro-ro anlegget ligger. Borg Havn IKS og NCR Anlegg AS har i dag signert kontrakt på utførelse av kaiforlengelse Containerkai, som gir en samlet kailengde ved sammenkobling av det gamle kaianlegget og containerkaien.

Prosjektet bidrar til mer kailinje men også et mer funksjonelt terminalområde ved innfylling av Jahn bassenget i bakkant av ny kai. STS kranen som går på skinner på dagens konteinerkai vil få skinner helt opp mot ro-ro kaien. Byggeperioden vil være fra medio august -19 til april -20.

Hvorfor det heter Jahn-bassenget vet vi faktisk ikke. Det er mulig vi burde søke litt i gamle arkiv eller få noen tips fra leserne. Men Jahn-bassenget var det i tidligere tider både ro-ro anløp og frege til Fredrikshavn, så det er litt historie som nå transformeres til mer effektiv havn.

Bilde viser Havnedirektør Tore Lundestad og Avdelingsdirektør Christian Skodde i NCR. Skissen viser hvordan tiltaket med innfylling av masser og bygging av betongkai på omlag 50 meters lengde og 1650 m2 dekke.

 

Andre aktuelle saker: