Bernt Tore S Svanes 2

23 år gamle Bernt Tore søkte praksisplass i Borg Havn IKS for å tilegne seg erfaring om havnedrift, logistikk og det grønne skifte.

De siste fire månedene har Bernt Tore Seglem Svanes jobbet i havna som praksisstudent for å få innsikt i bransjen og for å skaffe seg revevant erfaring. Han har vært utplassert fra Universitetet i Sørøst-Norge, hvor han studerer bachelor i skipsfart og logistikk.

Han har hatt varierte oppgaver i Borg Havn og forteller at arbeidet har vært interessant.

– Det har vært nyttig å få et innblikk i havnebransjen og knytte teori fra skolen opp mot praktisk arbeid. Det er også spennende å se hvordan Borg Havn jobber aktivt med nye bærekraftige og innovative løsninger. Praksisen gir meg verdifull erfaring og nettverk. I tillegg opplever jeg et godt arbeidsmiljø i havna, sier Svanes som hadde Borg Havn som sitt førstevalg.

Borg Havn har god kontakt med høgskole- og universitetsmiljøene rundt oss og har tidligere erfaring med å tilby studenter praksisplass eller studentoppgaver.

– Bernt Tore er en trivelig og omgjengelig kar. Vi har hatt stor glede og nytte av hans kompetanse, arbeidskraft og gode serviceinnstilling, sier miljøsjef Charlotte Iversen. Han har blant annet bidratt i arbeidet med revidering av avfallsplan, havnedata og fakturering samt deltatt i samarbeidsprosjektet «Utslippsfri Oslofjord». Et havnesamarbeid som skal bidra til å kutte klimautslippene fra havnene og sjøtransporten i Oslofjorden, legger hun til.

Etter nyttår skal Bernt Tore i gang med å skrive bacheloroppgaven sin. Tema for oppgaven vil være IT-sikkerhet i havner. I tillegg til dette har han også takket ja til en deltids prosjektstilling i Borg Havn, med oppstart fra 4. januar.

– Jeg ser frem til videre samarbeid, sier bachelorstudenten.

Andre aktuelle saker: