Mitt skip er lastet med…KANTSTEIN: Stor losseoperasjon på Øra

januar 5, 2022

Rickard 2

Et bredt spekter av varetyper går over Borg Havn. Tirsdag formiddag la skipet Daiwan Wisdom til kai på Øraterminalen. I løpet av få dager skal det losses hele 7 200 paller med kantstein.

 

Koronaviruset påvirker sjøtransporten og havnene

Som en direkte konsekvens av covid-19 har kostnaden for oversjøisk containertransport økt kraftig.

– Vi har sett eksempler på kostnadsøkning for frakt av en 20 fots container fra Asia til Norge på helt opp mot 350 %, sier Kenneth Mathisen, terminalsjef på Borg Havn. Dette gir konsekvenser for vareeiere og shippingbransjen. Det er nå billigere chartre hele skip direkte fra Asia til Norge for enkelte varetyper, forteller Mathisen.

Stein er et slikt produkt, og skipet som la til kai ved Øraterminalen tirsdag denne uka er et godt eksempel på dette. Dette er et skip som vanligvis ikke kommer til Borg Havn. Tidligere har vi hatt cirka 3 000-4 000 containere årlig til Øra med kantstein. Steinproduktene går blant annet til aktørene Heimdal Granitt og Betong, Beer Sten AS og Naturstenskompaniet Norge AS.

 

Daiwan Wisdom har 20 000 tonn kantstein ombord. Halvparten av lasten, cirka 7 200 paller, skal losses i Fredrikstad. Deretter seiler skipet videre til Drammen hvor resterende 10 000 tonn steinprodukter skal settes i land. Greencarrier er agent for skipet i Fredrikstad.

Foto: Richard Lindstrøm

Foto: Richard Lindstrøm

Det er nå billigere chartre hele skip direkte fra Asia til Norge for enkelte varetyper, forteller terminalsjef i Borg Havn, Kenneth Mathisen.

I en normalsituasjon ankommer det ukentlig mellom 20 – 80 containere med steinprodukter med containerskip til Øra. Slik prisnivået for containertransporten har utviklet seg, som følge av covid-19, ser vi en dreining til at lasten nå kommer i bulk. Det betyr færre og større skip som skal betjenes, forteller terminalsjefen.

-Vi får noen utfordringer i forhold til ressurser og arealbruk når det kommer så store laster per anløp, som kommer på toppen av den vanlige trafikken her på Øra, forteller han videre.

 

Godt prosjektsamarbeid på Øraterminalen

Det ligger mye planlegging bak et slik anløp. Losseoperasjon av Daiwan Wisdom er forventet å ta fem til seks dager med arbeid fra klokka syv om morgenen til ni om kvelden. Fordelt på to arbeidslag er det 20 personer i sving for å betjene lossing av skipet. Dette inkluderer losse- og lastearbeidere, operatører og Borg Havns kranførere.

– Vi opplever å ha et godt samarbeid med havneoperatørene Greencarrier og Andersen & Mørck som samarbeider om lossing av skipet fra start til slutt, avslutter terminalsjefen i Borg Havn.

Foto: Walther Algren

Andre aktuelle saker: