Kambo Marina

For båtsesongen 2018 vedtok Borg Havnestyre en lokal forskrift for Fredrikstad og Hvaler, betegnet Forskrift om bruk av og orden i havner og farvann.  Dette er normalt en ukontroversiell forskrift basert på en sentralt fastsatt mal for slike. Det som skapte endel oppmerksomhet rundt denne lokale forskriften for Nedre Glomma var at vi tok inn bestemmelser som omfattet bruk av vannskootere.

I etterkant av havnestyrets vedtak den 4.6.2018 ble det sendt en lovlighetsklage fra Norges Vannscooterforbund til Fylkesmannen. De anmodet samtidig om oppsettende virkning inntil klagen ble avgjort. Fylkesmannen besluttet å ikke utsette iverksetting av forskriftsvedtaket mens klagebehandling foregikk.

En ny lovlighetsklage ble sendt fra tre bystyremedlemmer og medlemmer av Fredrikstad Fremskrittsparti, Bjørnar Laabak, Eddie Gjerløw og Eva Kristin Andresen. Klagen anførte at de bestemmelser i sentralt fastsatt mal i forskriftens § 9A, ikke er «innholdsmessig lovlig». Se link til forskriftsmal. Dette var noen av de samme argumenter som hadde kommet i høringsuttalelse fra Kystverket Sørøst.

Fylkesmannen i Oslo og Viken har i vedtak i brev av 15.1.2019 kommet til at vannscooterbestemmelsene i forskriftens § 9A er innenfor kravene i havne- og farvannsloven. Fylkesmannen konkluderer med at lokal forskrift om orden i og bruk av og orden i havner og farvann for Fredrikstad og Hvaler ikke er ugyldig på grunn av sitt innhold. Hjemmelsgrunnlaget for vedtaket er kommuneloven § 59 nr. 4.

Se hele vedtaket fra Fylkesmannen i Oslo og Viken her Vannscooter Fylkesmannens Behandling Av Lovlighetsklage

Andre aktuelle saker: