Fredrikstad brannvesen i oljevernaksjon

Styrtregn skapte en lite oljevernaksjon i Glomma den 8. august. Store mengder overvann dro med seg noe forurensende stoff ut i Glomma gjennom overvannsystemet.

Forurensning i Glomma ble raskt registrert av ansatte i Nor Lines som med gode rutiner  varslet Borg Havn. Da gikk det slag i slag der våre varslingsrutiner raskt fikk Fredrikstad Brann- og redning på plass. De satte i gang en lite aksjon med lenser og sugebil som fikk renset opp. Godt jobbet av alle mann. Kanskje litt hell i uhell, utslippet kom rett bak en stor supply båt «Polar King» fra Nexans. Det skapte rolighet i hekken og derav gjorde vannet stabilt inntil lensene hadde sikret utslippet. Men det er grunn til å sjekke bakover for å hindre lignende hendelser. I følge meteorologer er det all grunn til å regne med mye ekstremvær framover, så la derfor ikke usikrede spann og dunker stå ubeskyttet hvis det er noe som kan vaskes vekk når vind og regn kommer i overdimensjonerte porsjoner.

Andre aktuelle saker: