Kystverket starter prøvemudring i innseilingen til Borg Havn i oktober

september 15, 2022

82939603 2567686200187867 7125201154648047616 N

Innseiling Borg Havn-prosjektet er viktig, både for sjøsikkerhet, næringsliv og miljø og tiltaket innebærer mudring og oppgradering av navigasjonsinnretninger i farvannet. Kystverket har nå inngått avtale med Repstad Anlegg AS for gjennomføring av prøvemudring i farleden og innseiling til Borg Havn. Prøvemudringen starter opp i slutten av oktober.

 

Forberedende prosjekt  høsten 2022

Prøvemudringen som gjennomføres i høst er et forberedende prosjekt før utdypingstiltaket settes i gang. Forberedende prosjekt vil bestå av prøvemudring i tiltaksområdet med håndtering av rene og forurensede masser i tillegg til test av ulike avbøtende tiltak og videre kunnskapsinnhenting i området. Etter planen vil arbeidet pågå i 2-3 uker, med oppstart 24. oktober. Hensikten med forberedende prosjekt er å sikre nødvendige utredninger og dokumentasjon sett mot foreliggende vilkår gitt av tillatelsen til mudring og dumping fra Miljødirektoratet. Arbeidet nå i høst skal altså  bidra til å kvalitetssikre utredninger og sikre at arbeidet blir gjennomført med de beste metodene for miljøet.

Prøvemudringen er finansiert over statsbudsjettet for 2022.

Oppstart av hovedprosjektet 
Hovedprosjektet er anslått å pågå over 16 måneder over to sesonger, med pause i sommermånedene av hensyn til naturmiljø og friluftsliv. Planen er å starte det NTP-vedtatte hovedprosjektet høsten 2023, forutsatt at tiltaket gis en bevilgning over statsbudsjettet. Prosjektet omfatter følgende arbeid:

Mer informasjon om utbedring av seilingsleden på Kystverkets prosjektside.

Andre aktuelle saker: