Bjorg Til Kai Øra

Borg Havn følger nøye med situasjonen rundt koronaviruset og har beredskap og rutiner for smitte eller mistanke om smitte.  

Alle skip har varslingsplikt. Dersom det skulle anløpe et fartøy med utbrudd, eller mistanke om utbrudd av koronavirus om bord, vil helsemyndighetene varsles.

Det er kommunelegen i kommunene Fredrikstad og Sarpsborg som er ansvarlig for tiltak etter smittevernloven. Fredrikstad ivaretar også Hvaler kommune. Borg Havn vil bistå og iverksette aktuelle tiltak ved behov.

Forskrift om varsling av og tiltak ved alvorlige hendelser av betydning for internasjonal folkehelse (IHR-forskriften) åpner for at helsemyndighetene kan iverksette tiltak mot personer inkludert karantene av fartøy. Det er samtidig presisert i formskriften at skip ikke av folkehelsehensyn kan nektes å anløpe eller ankomme en havn, losse eller laste last eller forråd, og skal tillates å ta om bord drivstoff, vann, mat og forsyninger (§ 17).

Det er helsemyndighetene, ikke havnen, som regulerer om personer får gå i land eller ikke, i henhold til smittevernloven.

Borg Havn har løpende dialog med aktørene som opererer på terminalene til Borg Havn om situasjonen.

Kontakt Borg Havn IKS:
Havneoppsynet: mobil 911 17 189, e-post: havneoppsynet@borg-havn.no

Mer info: 

Sarpsborg kommunes informasjon om koronaviruset
https://www.sarpsborg.com/aktuelt/korona/

Fredrikstad (og Hvaler) kommunes informasjon om koronaviruset
https://www.fredrikstad.kommune.no/aktuelt/dette-bor-vare-innbyggere-vite-om-koronaviruset/

Kystverkets informasjon om hvordan skip og havner skal forholde seg
https://www.kystverket.no/Nyheter/2020/februar/coronaviruset-og-sjotrafikken/

Reisende med Sagasund og Veslø som har spørsmål om koronaviruset kan henvende seg til fergeselskapene:

MS Sagasund AS, mobil 909 98 111
Nadir, Hvaler fjordcruise, mobil 412 05 000

Andre aktuelle saker: