Default

Invitasjon til nabomøte – Øra terminalen

Borg Havn IKS inviterer til nabomøte onsdag 1. juni. Informasjon om aktivitet, tiltak og pågående prosjekter på Øra terminalen står på programmet.

Sted: Borg Havn administrasjonsbygg, Øraveien 27
Tid: 1. juni 2022, kl. 17-19

 

Vi ønsker å ha dialog og informere våre naboer om aktivitet og pågående prosjekter på Øra terminalen. Ser frem til et godt møte med gode diskusjoner og innspill.

Det serveres pizza. Grunnet matservering ber vi om påmelding innen 31. mai.

Agenda:

Vel møtt!

 

KONTAKT: Charlotte Iversen, miljøsjef mobil 952 51 846, eller epost: charlotte.iversen@borg-havn.no

Andre aktuelle saker: