Havna forsterker staben

november 2, 2017

Utviklingen i havna har vært formidabel, noe som gjenspeiler et godt marked for gjenvinning spesielt og god drift hos mange næringslivsaktører i vårt område.

Borg Havn møter den økte etterspørselen etter tjenester med nyansettelser i administrasjon og ute på terminal.

Ikke siden vår forrige administrasjonssjef Lisbeth Heberle gikk av med pensjon i 2012 har vi hatt en fast ansatt administrasjonssjef. Intensjonen om å få et større regionalt havneselskap med positive synergier på blant annet administrativ side. Nå ser det ut som vi kommer i mål med Hvaler som del av selskapet, og flere oppgaver og mer aktivitet på Øra gjør at vi må prioritere å bruke ressurser på administrative funksjoner.

Ingvild Stene, er ansatt som Administrativ leder med ansvar for regnskap, HR og administrasjon, og er allerede i gang med viktige oppgaver som skal strukturere og lette vår hverdag. Men henne har vi justert organisasjonskartet slik at Havnekaptein nå har fått rendyrket fagansvar på maritim side med en Maritim avdeling. Og Ingvild naturlig nok tar over staben av gode medarbeidere på administrativ side.

Magnus Bjørnerød er ansatt som kranfører. Han er 32 år, og har allsidig bakgrunn fra krandrift, skogbruk maskiner og gravemaskiner. Et viktig tilskudd til en allerede sterkt presset krantjeneste som jobber iherdig med å ta unna all lasting og lossing over kai på Øraterminalen.

Vi ønsker våre nyansatte hjertelig velkomne i selskapet og ser fram til en spennende og travel tid framover med dere på laget.

Andre aktuelle saker: