Greåker Videregående VK1 Byggfag besøker Borg Havn

november 14, 2016

Greåker Videregående VK1 Byggfag Besøker Borg Havn 1

Borg Havn opplever mye positiv interesse for vårt byggeprosjekt med nytt hovedlager for Nor Lines (Eimskip) på Øra som bygges som massiv trekonstruksjon. Orienteringer og anleggsbesøk fra skoler er noe vi setter pris på og prioriterer høyt.

Teknisk sjef Pål Johnsen hadde på forhånd vært på skolebesøk for å orientere om byggeprosjektet, både fra initieringsfasen med tett samarbeid med Innovasjon Norge og sterke fagmiljø innen trebruk, til den pågående byggefasen ute på Øra. For byggfagstudenter fra Videregående skole er det interessant å se et slikt stort bygg med innovativ bruk av tremateriale bygges i sitt nærmiljø. Kanskje det resulterer i nye ingeniører som om få år kan videreføre en startende tradisjon med å utnytte gode byggematerialer en i utgangspunktet miljøvennlig ressurs.

Andre aktuelle saker: