FREDEN reddet

november 15, 2018

Klartforslep

En gammel storhet reddet fra havets bunn i Gravningsund. Den tidligere så stolte Colin Archer skuta «FREDEN» ble for en tid siden observert sunket ved en privat kai i Gravningsund. I forrige uke ble fartøyet hevet i en øvingsoperasjon med HV01.

Det må nok sies å være heldige omstendigheter som i hele tatt gjorde det mulig å få fartøyet hevet. Før denne situasjonen oppsto, hadde det vært to tidligere tilfeller der samme fartøy var involvert i berging i Fredrikstad kommune, så det var ikke uten stor oppgitthet Borg Havn registrerte melding om at samme båt nå var sunket i Gravningsund. Og det er ikke et lite fartøy vi har å gjøre med her, dette er den opprinnelige LS/Freden  som er en Colin Archer skøyte som gikk som losbåt i Risør på tidlig 1900-tallet. Så at den nå sank ved kai viser at det ikke er for hvem som helst å eie og ivareta slike gamle båter.

Operasjonen med å berge skuta fra en antatt lang ping-pong mellom ulike etater, startet for Borg Havn ved forespørsel fra HV01 (Heimevernet) om et mulig øvelsesobjekt for dykkere. Dette er dykkere som tidligere var under det nå nedlagte Sjøheimevernet. Slik sett passet det perfekt å utfordre dem på å berge det da sunkne fartøyet i Gravningsund. De tok etter litt dialog utfordringen, uten resultatgaranti, og startet øvelse med å forsøke berging med fire kompetente dykkere og bistand fra vår egen maritim avdeling. Her stilte blant annet havneinspektør Freddy Paulsen med mange timer båttjeneste. Og visstnok måtte Heimevernets egen områdesjef, Henning Lilleng, stille med overnattingsfasiliteter på Nedgården da operasjonen etterhvert ble besluttet å gå over tildelt tid.

Etter en og en halv dags effektiv jobbing med løfteputer og innkjøpte forsterkede søppelsekker som ekstra løftekapasitet (luftballonger) ble fartøyet løftet så høyt at lensing fikk effekt. Til sist fløt fartøyet og slep kunne foretas kontrollert fra Østre øyer i hvaler til Slippen ved Isegran. Der ligger den i påvente av beslutning om videre skjebne. Godt jobbet av Heimevernet sin sjødivisjon som nå har løst et stort problem for mange, og kanskje gitt fartøyet en mulighet til å overleve mange flere år hos en forhåpentligvis god eier.

Forøvrig ble slepet foretatt med Lotsen, med skipsfører Knut Sørensen.

Andre aktuelle saker: