Fornying av navigasjonsmerker i Vesterelva

mars 26, 2019

IMG 2793

Borg Havn og Kystverket har samarbeidet om fornying av merker, samtidig som vi har gått opp ansvarsforhold. Hvem har ansvar for hva av merker har vært diskusjonstema med Kystverket i mange år, men nå er det meste på plass. Borg Havn har i mange år bygd, vedlikeholdt og fornyet navigasjonsinstallasjoner i både hovedleden inn Løperen og merker i Vestre led som har betegnelsen biled i Kystverkets ledsystem. To gjenstående lykter vi har eid og vedlikeholdt er Huth og Krossnes, men dette har krevd relativt mye ressurser. Særlig gjelder dette bytting av batterier to ganger per år. Nå er produksjonen av batteriene som har vært benyttet avviklet, og en ombygging av merkene var derfor uunngåelig.

Kystverket skal overta ansvaret for merkinga av bileden i Vesterelven, men ikke før i 2020. Inntil da foregår en løpende fornying i regi av både Kystverket og Borg Havn.

Havnekaptein Per Kristian Johansen fikk en avtale med Kystverket Sørøst der regionkontoret tilbød å bistå med nye installasjoner dersom Borg Havn kunne montere dem.  Dette ble den mest rasjonelle løsningen for begge parter, Borg Havn slipper batteriskifter frem til Kystverkets overtagelse, og lyktene som overdras er i hht ny standard.

Oppsetting av de nye lyktene foregår med god bistand fra Øra Mekaniske verksted, Storm Elektro og vår fartøytjeneste med havneinspektør Freddy Paulsen ved roret. Arbeidet ventes ferdig de nærmeste dager, og lyktene er miljøvennlige så lenge sola skinner.

.

Andre aktuelle saker: