Fartsgrense på sjø i Sarpsborg kommune

juli 12, 2018

Fartsgrense På Sjø I Sarpsborg Kommune 1

En ny lokal forskrift om fartsbegrensning i hele Sarpsborg kommunes sjøområde er nå godkjent av Kystverkets Hovedkontor. Det betyr maksimalt tillat fart på 5 knop i 150 meters avstand fra land, holmer og skjær som er synlig over vannflaten.

Fartsforskriften finner du her

Fartsforskriften ble utarbeidet og sendt på høring parallelt med arbeid med ny forskrift om Orden og Bruk. Her samarbeidet flere kommuner i regionen om mulighet for å regulere uønsker ferdsel med fritidsfartøy, særlig med fokus på mye risikopreget adferd med vannscooter. En innskjerping av regler for ferdsel med fritidsfartøy ble ikke vedtatt i Sarpsborg, men fartsforskriften her er ment å kunne ha en god effekt på miljøforhold og sikkerhet i nærhet til annen ferdsel og bruk av sjøen i Sarpsborg kommunes sjøareal.

Borg Havn oppfordrer alle til å respektere de nye reglene, og vise aktsomhet ved ferdsel på sjø uavhengig av hvilke regler som gjelder. Det er stor utfart, rekreasjon og bading i våre flotte kystområder, og vi ønsker ikke at det skal skje ulykker eller oppleves sjenanse fra ferdsel nær land og bebyggelse.

Vi ønsker alle en flott og sikker sommer på vannet i Nedre Glomma.

Andre aktuelle saker: