IMG 1209

Borg Havn IKS er innvilget 155 000 kroner i tilskudd fra «Klimasats» til kjøp av elsykler.

 

«Klimasats» er Miljødirektoratets støtteordning hvor formålet er å bidra til reduksjon av klimagassutslipp og omstilling til lavutslippssamfunnet. Miljødirektoratet mottok søknader om støtte til sykkelprosjekter for ca. 71. millioner kroner, blant annet 38 søknader om elsykkel. For 2019 er det satt av 200 millioner kroner i statsbudsjett til ordningen, som gjelder for kommuner og fylkeskommuner. Borg Havn søkte tilskuddsmidler via Fredrikstad kommune, som er en av våre eierkommuner.

 

-Det er gledelig at miljødirektoratet vurderte prosjektet og gjennomføringsplanen vår som gjennomtenkt og at vi har en god plan for å erstatte bilkjøring på havna, sier Charlotte Iversen, miljøsjef ved Borg Havn. –Nå kan vi trykke til ytterligere på mobilitetsprosjektet vårt.

Borg havn ønsker å legge til rette for effektiv og utslippsfri interntransport havna, i tillegg at vi ønsker å påvirke egne ansatte til mer miljøvennlige arbeidsreiser. Det er også et ønske å påvirke kunder og andre samarbeidspartnere til å legge til rette for utslippsfri transport.

Havna søkte om tilskudd til innkjøp av syv vanlige elsykler, to ellastesykler og tre elsparkesykler som skal benyttes i tjeneste/interntransport på havna, samt til utlån til og fra jobb for ansatte.

 

Miljødirektoratet valgte ikke å støtte elektriske sparkesykler, da de vurderer at disse i mindre grad har potensial til å erstatte fossil biltransport, enn f.eks. elsykkel og lastesykler. Direktoratet har prioritert å støtte søknader som med stor sannsynlighet vil bidra til klimagassreduksjoner, primært søknader som har målrettede tiltak for å erstatte fossil biltransport med sykkel. Dette gjelder spesielt tiltak som legger til rette for at flere lengre og tyngre reiser kan tas med sykkel. Sykkeltiltak som kombineres med restriksjoner på biltrafikk øker sannsynligheten for klimaeffekt. Elsykler øker rekkevidden til sykkelen, og gir dermed økt sannsynlighet for at sykling kan erstatte bil. Transportøkonomisk institutt (TØI) har undersøkt klimaeffekten av elsykler. TØI finner at elsykler i tjeneste og til utlån har en god klimaeffekt fordi det motiverer ansatte og låntakere til å skaffe egen elsykkel. Elsykler i privat bruk har en positiv klimaeffekt fordi den erstatter en vesentlig andel bilbruk.

 

Borg Havn tilrettelegger også for kjøp av elsykler til ansatte. Les mer her.

Andre aktuelle saker: