Ekstra tildeling av midler til utdyping ved Øra havneterminal

juni 7, 2017

Ekstra Tildeling Av Midler Til Utdyping Ved Øra Havneterminal 1

I revidert statsbudsjett er det bevilget en ekstra million til å ferdigstille mudring ved det nye kaianlegget til Borg Havn syd industriområde på Øra. Arbeidet ble startet i 2016 av Borg Havn gjennom en gjennomføringsavtale med Kystverket, med tildeling av 25 millioner til henholdsvis tiltak i Ørakanalen for å bedre ferskvannsinnstrømming til Øra Naturreservat og mudring syd for den nye trafikkaien. Formålet er primært å bedre fremkommelig og regularitet for godsfartøy i påvente av det store farledstiltaket Kystverket planlegger gjennomført.

Leif Eriksen (Frp), styremedlem i Borg havn og leder av Fredrikstad Fremskrittsparti har hatt en avgjørende medvirkning til at Samferdselsdepartementet har gitt tiltaket prioritet i forslag til revidert statsbudsjett. Med denne bevilgningen blir det nå mulig å få sluttført denne fasen av mudringen slik at fartøy opp til 9 meter dypgående kan bruke hele kailengden sydover. Dette er viktig for containerskip, bulkskip og Nexans sine operasjoner som i perioder med utrusting av leggeutstyr for kabelskip ligger ved sydlig kai i ett par uker av gangen.

Havnedirektør Tore Lundestad er svært god fornøyd med resultatet og retter en stor takk til Leif Eriksen og politisk ledelse i Samferdselsdepartementet for veldig stor imøtekommenhet i saken.

Andre aktuelle saker: