Egersund Trål AS har inngått leieavtale i Utgårdskilen

februar 13, 2019

Utgårdskilen

Egersund Trål AS og Borg Havn IKS har inngått avtale om leie av bygning og eiendom i Utgårdskilen. Avtalen forutsetter næringsvirksomhet her med primært videre drift av trålservice virksomhet og annen relatert service. Avtalen er på minimum 5 år med opsjon på nye 5 år, så det er all grunn til å glede seg over at selskapet nå har en langsiktighet i sin næringsvirksomhet på Hvaler.

Andre aktuelle saker: