Digitaliserer havna med nytt havnedatasystem

april 26, 2022

IMG 1286

Borg havn har inngått en avtale med Grieg Connect om leveranse av et kombinert havnedata og terminal-, og gatesystem. Systemet skal forenkle arbeidsflyten i havna, automatisere trafikkovervåkningen og sikre effektive havneanløp.

 

Et komplett system

Havna har i lengre tid jobbet med å finne det mest optimale systemet. At vi nå har fått på plass et komplett system er terminalsjef i Borg Havn, Kenneth Mathisen, svært fornøyd med.


Modulene fra Grieg Connect er et godt valg for oss, sier terminalsjefen. Samlet utgjør de en helhet som effektiviserer vår håndtering av havneanløp, gateflyt og den daglige driften på terminalen. Connect har også en industriell, langsiktig eier, noe som betyr forutsigbarhet for havna. Et system som passer sammen, betyr økt konkurransekraft for havne- og terminaldriften vår, sier Mathisen.

Systemet kan brukes for alle varetyper og informasjon kan deles med andre norske havner. Leveransene inkluderer containerterminalsystemet Terminal, Autogate, havnesikringsløsningen Security og havnedatasystemet Port.

Det er også inngått en avtale med Neowit om leveranse av et nytt høyteknologisk adgangskontroll system, som vil gi mulighet for alle operatører, samarbeidspartnere og kunder hos Borg Havn et forenklet og automatisert havnesikringsløsning.

–  Systemet vil kunne bidra til at aktører i Borg Havn får bedre kontroll over sine besøkende og leveranser, samtidig som havneberedskapen i varetas på en bedre teknologisk måte enn dagens løsning, forteller terminalsjefen.


Møter framtiden

Borg Havn bygger med dette en moderne, digital grunnmur for sine kunder. Noe som bare blir mer viktig for å være en attraktiv partner fremover. Ved å velge disse to leverandørene vil vi få et komplett system av alt fra containerdrift til anløpshåndtering. Havna og terminalen vil oppleve bedre informasjonsflyt og et felles situasjonsbilde.

–  Det vil gi bedre beslutningsgrunnlag og effektivisere driften vår, sier Mathisen. Systemet vil gi alle operatører og aktør mulighet til å få bedre kontroll og styring sine logistikkløsninger.

 

Nytt system gir størst endring i containerterminalen

Det nye Terminal Operating System (TOS) med Autogate løsning skal etter planen tas i bruk februar 2023, og vil medføre størst endring for containerterminalen.

En endring som ikke hadde vært mulig uten et godt samarbeid Andersen & Mørck, sier Mathisen. Terminaloperatøren Andersen & Mørck har bidratt positivt og konstruktivt inn i forprosjektet. Andersen & Mørck vil være involvert i prosjektet med oppstart fra 1. mai til systemet tas i bruk , og deres deltagelse er avgjørende for at vi skal lykkes med det nye container styringssystemet, avslutter Mathisen.

 

KONTAKT:

Kenneth Mathisen, Mobil:489 58 798, e-post: kenmat@borg-havn.no
Vibeke Jensen – Mobil:  951 34 302, e-post: vibeke.jensen@andmork.no

 

Om aktørene:

Borg Havn IKS:
En flerbrukshavn med virksomhet i Fredrikstad, Sarpsborg og Hvaler håndterte Borg Havn mer enn 67 000 TEU og 2 240 326 tonn med gods i 2021. Borg Havn er i vekst, og er den nest største i havna i Oslofjorden.

Andersen & Mørck:
En logistikkleverandør med lang internasjonal erfaring og er en sentral aktør i Borg Havn. Bedriften tilbyr en rekke tjenester innen logistikk, lager og transport. Det består blamt annet av å ekspedere, fortolle, lagre, omlaste og videresende godt. DE dekker frakt på land, sjø og fly, både i inn- og utland.

Grieg Connect:
En del av Grieg Gruppen, leverer moderne, skybaserte systemer for anløpshåndtering, havnesikring, terminaldrift og ferger i Norden. I 2021 stod Grieg Connect for 80 prosent av systemene til havner og 50 prosent av systemene til containerterminaler i Norge.

Andre aktuelle saker: