«CCS-klynga på Øra og regionalt» inviterer til webinar 18. juni kl. 9-11

juni 10, 2021

Oppstarstmøte+Borg+CO2

Helt siden mai 2019 har 18 partnere  jobbet sammen i et mulighetsstudie, støttet av CLIMIT, for å danne grunnlag for å etablere karbonfangst, bærekraftig bruk og lagring i en industriklynge på Øra og regionalt. Fredag 18. juni inviterer partnerskapet til webinar – åpent for alle – der de vil presentere funn fra studiet, samt veien videre.

PROGRAM:

Velkommen!

Påmelding sendes på mail til post@broxconsulting.no eller på sms til: +47 941 71 118. Merk med ditt navn og firma du representerer.

Les mer på www.borgco2.no

Andre aktuelle saker: