Lager 14 Ferdigstilt

Høytidelig åpning av Lager 14 i Borg Havn – lager for Borregaard sine Ligningprodukter

Den 27. september ble det avholdt åpningsseremoni for det nye og flotte logistikklageret syd på Øra. Tilstede var både beslutningstakere fra Borregaard og Borg Havn, Borg Havn sine eiere representert ved Ordfører i Fredrikstad, samt kunder, samarbeidspartnere og ikke minst alle som har bidratt i planlegging, prosjektering og utførelse. Åpningen ble foretatt av Ordfører Jon-Ivar Nygård og administrerende direktør i Borregaard Per A. Sørlie.

Planleggingen og byggeprosessen

Design og avtalearbeidet startet vinteren 2016-17. Teknisk Sjef i Borg Havn, Pål Johnsen har vært byggherrerepresentant og holdt i alle tråder gjennom prosessen.
Produksjon av bygg har vært meget omfattende der leverandøren har produsert bygg i den ene enden og fundamentering var under utførelse i den andre enden. Monteringen av reoler krevde stor grad av samspill mellom Totalentreprenør Metacon AS og reolleverandøren LIS AS. Pål Johnsen sier det har vært et prosjekt der alle parter har bidratt med mål om å finne gode løsninger for å sikre fremdrift og kvalitet. Byggeprosessen har vært meget effektiv, bygget ble påbegynt juni 2018 og ferdigstilt mai 2019. Det var som avtalt klart for drift og på avtalt tid. Byggeprosessen har innbefattet bygging av bygg samtidig som montering av reoler. Plassering og funksjoner er tilpasset Borregaards behov så vel som havneterminalen på Øra.

Noe fakta om Borregaards lager

Vi gratulerer Borregaard med et flott og funksjonelt lager her på Øra, og ser fram til fortsatt mange år med godt samarbeid om havnelogistikk og transport av gods på kjøl.

Andre aktuelle saker: