Flyfoto 2

Kystverket har i dag fått tillatelse til å mudre og sprenge for å gjøre innseilingen til Fredrikstad sikrere. Det er satt strenge krav om at arbeidet må utføres når naturen er på sitt minst sårbare.

Borg er en av 32 stamnetthavner (hovedhavner for godstransport) i Norge. Det er et nasjonal mål at mer gods skal fraktes den miljøvennlige sjøveien. Tiltaket vil også virke positivt på utviklingen av næringslivet i vårt område.

Miljødirektoratet skriver i sin pressemelding at saken har vært omfattende og krevende. De vurderer at prosjektet vil gi gevinster for samfunn, miljø og klima. Arbeidet vil foregå i et sårbart område, og det er derfor satt strenge miljøkrav av hensyn til naturverdiene.

https://www.miljodirektoratet.no/aktuelt/nyheter/2019/oktober-2019/borg-havn-strenge-miljokrav/

Andre aktuelle saker: