Borg Havn som pilot i Horizon 2020

juli 11, 2018

Borg Havn Som Pilot I Horizon 2020 1

Borg Havn jobber aktivt med vårt «Smart Borg Havn-program» som skal legge til rette for forskning, utvikling og innovasjon for bærekraftig havnevirksomhet.

Nå skal Borg Havn delta i et større forskningsprosjekt støttet gjennom EU sitt Horizon2020-program, der Borg Havn vil være pilotområde for å teste nye løsninger. I prosjektet skal det utvikles optimaliseringsverktøy og metoder både knyttet til forretningsmodeller, samfunn og teknologi. Målet i prosjektet er å sørge for optimal energiflyt i et energisystem som både består av varme, kjøling og elektrisitet, og styre dette automatisk på en mest mulig hensiktsmessig måte. Borg Havn skal produsere sol- og vindenergi, samt lagre energi i større batteripakker for å optimalisere energiflyten.

Prosjektet vil bli gjennomført i nært samarbeid med Smart Innovation Norway i Halden, som har vært initiativtaker til prosjektet. I konsortiumet deltar i alt 12 partnere fra 7 ulike europeiske land.

Andre aktuelle saker: