Bølingshavn – slutt på starten eller start på slutten

juni 18, 2021

Bølingshavn

Reguleringsplanen, alle prosjekters mor, er endelig i mål for Bølingshavn. Vi tror i hvert fall det når planen er vedtatt i Hvaler kommunestyre. Dette åpner for neste fase – å starte på et konkret arbeid.

Bølingshavn er en idyll. Det mener alle som ikke har vært alt for nær på det kommunale området, ved slutten av veien ned til sjøen. Kaia er nedfalls, den gamle falleferdige kiosken ligger midt i området og den gamle butikken burde vært revet for mange år siden. Alt har imidlertid stått i stampe mens en årelang planprosess har pågått. Vi ripper ikke opp i dette nå. Veien framover er åpen, nå som vi har fått en ramme å jobbe videre etter.

Borg Havn har nå ansvaret for ut utvikle det offentlige arealet og byggeplanene har begynt å ta form. Vi trenger fortsatt å jobbe godt og tett med våre naboer, for det blir gjerne litt justering hit og litt dit før alle brikker er på plass. Aktive velforeninger vil sikkert også ha noen ord med i laget, noe vi i tilfelle synes er helt flott.

Med rådgivende hjelp fra Cowi er Borg Havn i en skissefase og ønsker å få inn en rammesøknad så snart som mulig. Da er det i teorien mulig å starte bygging i høst.

Skisse Bølingshavn; Cowi

Skissen vist over er på drøftingsstadiet. Her må både byggeteknikk, funksjonalitet og regelverk knyttet til universell utforming gås nærmere i sømmene. Har dere ønske om å drøfte løsning med oss, så ta gjerne kontakt.

 

KONTAKT:
Roar Johansen
e-post: roar.johansen@borg-havn.no
mobil: 951 90 784

Andre aktuelle saker: